Opinie: „Hub de securitate la tribună – beneficii financiare după cortină” – Alina Zbancă

Hub de securitate la tribună – beneficii financiare după cortină. Un material pe care eu tare aș vrea să-l citească Maia Sandu – Președinte.

Curtea de Conturi a confirmat încălcări grave admise de Ministerul Afacerilor Interne și a solicitat Procuraturii să se autosesizeze și să examineze aceste constatări pe marginea procedurilor de achiziții organizate de STI al MAI cu implicarea directă a actualului șef Putere și a Anei Revenco.

Să revenim la Securitatea în trafic și “bogatul” proiect de modernizare a sistemului de supraveghere a circulației rutiere. În ianuarie anul curent am publicat un material prin care am comunicat despre încălcările admise de Serviciul Tehnologii Informaționale al MAI în procedura de achiziții a unui lot de tehnică nouă, menită să extindă și să îmbunătățească infrastructura proiectului “Sistemul automatizat de supraveghere a circulației rutiere – Controlul Traficului”. Mai bine spus, despre “schema” gestionată de șeful STI cu susținerea fostei ministre. Zic schemă, pentru că bani mari s-au dus din bugetul de stat în buzunare străine, iar în schimb, securitate în trafic așa și nu avem. Aici poate fi citit întregul material: ( https://shorturl.at/lENQX) Ca să fie clar, șeful STI a dirijat tot acest proces, fiind protejat de prietena sa Ana Revenco. Aceasta la rândul ei, ca să dea senzația de “ministru integru” a dat indicație să fie formată o Comisie internă care să documenteze tot acest proces de achiziții. Evident, Comisia lor nu a depistat nici o încălcare, iar șeful STI, Alexandru Putere la scurt timp a mai înaintat o procedură nouă (cu speranța că va merge).

Aici este o altă procedură: https://achizitii.md/ro/public/tender/21081388Nu a mers, deoarece au fost înregistrate numeroase contestații de la agenții economici care au aplicat la Tender și cărora le-au fost încălcate drepturile. (fiind privilegiat un singur participant). Din fericire, Curtea de Conturi nu este Comisia MAI și în cadrul unui audit amplu confirmă într-un Raport oficial tot ce am scris în acel material.

Adrian Efros dacă tot aveți pe masă deja Cv-ul șefului STI Putere, analizați și acest raport oficial și întrebați-vă ce caută acest om în fruntea unei subdiviziuni atât de importante, mergeți și discutați cu subalternii lui și vedeți ce dezastru a generat acest “om bun” și “loial”.

Iată Încălcările grave constatate de Curtea de Conturi:

1. deși echipamentele achiziționate pentru SASCR „Controlul traficului” erau funcționale, iar unele aveau un grad de uzură de circa 70-90%, directorul STI al MAI a prezentat la 07.04.2022 conducerii MAI un formular privind fundamentarea tehnico-economică a proiectului de extindere și modernizare a SASCR „Controlul traficului”, potrivit căruia, costul proiectului per total a fost estimat în sumă de 184,5 mil. lei.

2. în lipsa unui Program și unui plan de acțiuni aprobat de Guvern, a studiului de fezabilitate, proiectelor și devizelor de cheltuieli , în perioada anilor 2021-2022, din suma estimată a proiectului, de 184,5 mil. lei, STI al MAI a cheltuit pentru extinderea și modernizarea sistemului nominalizat 46,9 mil.lei ;

3. ulterior, prin Hotărârea Guvernului nr.947 din 28.12.2022 , a fost aprobat Planul de acțiuni pentru anii 2022-2025, potrivit căruia, pentru extinderea SASCR „Controlul traficului”, STI al MAI i-au fost aprobate costuri de implementare în sumă de 102,6 mil. lei;

4. STI al MAI nu a planificat regulamentar la grupa de conturi 319 „Investiții capitale în active în curs de execuție” și în Legile bugetului de stat pe anii 2021 și 2022 mijloacele financiare cheltuite pentru extinderea și modernizarea SASCR „Controlul traficului” în sumă de 44,6 mil.lei ;

5. grupul de lucru al STI al MAI, nerespectând regulile de descriere a bunurilor, nu a asigurat pe deplin conformitatea întocmirii documentației de atribuire, elaborând specificații tehnice restrictive, care au limitat concurența între operatorii economici. Ca rezultat, în anii 2021-2022, contractele în sumă de 46,9 mil.lei au fost atribuite unui singur operator economic , desemnat câștigător, fără a fi asigurată regulamentar o concurență de oferte. Din această cauză, documentația de atribuire a fost contestată la Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor, care a impus STI al MAI să modifice documentația de atribuire.

6. nerespectând Legea privind calitatea în construcții , STI al MAI a inițiat la 15.07.2022 procedura de achiziție privind modernizarea SASCR „Controlul traficului” în sumă de 22,4 mil.lei, în lipsa unui proiect și unui deviz general de cheltuieli, expertizat în modul stabilit, privind modernizarea a 13 posturi de supraveghere (43 locații) din 21 de posturi care necesitau a fi construite sau modernizate, camuflând achiziția respectivă în documentația de atribuire ca „Servicii de extindere a SASCR „Controlul traficului””. Proiectul de execuție și devizul de cheltuieli au fost prezentate doar pentru construcția elementelor de rezistență și rețelelor electrice a 8 posturi de supraveghere (12 locații), cu valoarea lucrărilor de 2,2 mil.lei;

7. la determinarea ofertei câștigătoare, autoritatea contractantă nu a aplicat regulamentar criteriile de atribuire și factorii de evaluare prevăzuți în documentația de atribuire. Deși documentația de atribuire și oferta depusă nu prevedeau achiziția de bunuri, lucrări și servicii pe loturi, după desemnarea câștigătorului, STI al MAI a divizat oferta prezentată de operatorul economic cu prețul de 24,7 mil.lei, încheind neregulamentar 2 contracte separate cu SC „Rapid Link” SRL, și anume, contractul nr.82 din 28.10.2022 privind achiziția bunurilor și serviciilor pentru extinderea SASCR „Controlul traficului”, în sumă de 22,4 mil.lei, și contractul nr.83 din 28.10.2022 privind achiziția lucrărilor de montare și instalare a elementelor de infrastructură (construcții metalice stâlpi) și a rețelelor electrice, în sumă de 2,3 mil.lei, astfel încălcându-se Legea privind achizițiile publice nr.131/2015;8. conform contractului nr.82 din 28.10.2022, pentru extinderea și modernizarea a 55 de locații, STI al MAI a procurat 644 de echipamente în valoare de 19,2 mil.lei, fără costul licenței și al serviciilor de instalare. Cel mai costisitor utilaj sunt 55 de unități de captare/camere de trafic, pentru care s-au achitat din buget 15,2 mil.lei, sau 277,0 mii lei pentru o cameră de trafic;

9. ulterior, STI al MAI, prin acordul adițional nr.1/23 din 23.02.2023, a extins neregulamentar , până la 06.03.2023, termenul-limită de executare a lucrărilor (20.12.2022), stabilit inițial în contractul de achiziție a lucrărilor de montare și instalare a elementelor de infrastructură (construcții metalice stâlpi) și a rețelelor electrice. Ca rezultat, la finele anului 2022, la STI al MAI a rămas în stoc utilaj în valoare de 4,7 mil.lei, destinat extinderii SASCR „Controlul traficului”, care a fost lăsat pentru păstrare la operatorul economic și nu s-a instalat din cauza tergiversării lucrărilor de montare și instalare a elementelor de infrastructură pentru 12 locații. Din cauza nerespectării termenelor de executare a lucrărilor de montare a elementelor de infrastructură și rețelelor electrice, la 31.12.2022 au rămas nevalorificați 1,1 mil.lei;

10. datorită reflectării neregulamentare a creanței la contul extrabilanțier „Alte datorii și restanțe extrabilanțiere”, pentru achitarea în avans a 4,7 mil.lei pentru livrările întârziate de echipamnte în cadrul proiectului „Controlul traficului” la STI al MAI, soldul creanțelor raportat la 31.12.2022 la compartimentul active nefinanciare a fost subevaluat cu suma de 4,7 mil.lei, în timp ce la SC „Rapid Link” SRL această sumă nu era înregistrată ca datorie față de STI al MAI;

11. probele de audit colectate denotă că, la organul vamal , la declarația vamală nu au fost atașate toate documentele de însoțire aferente echipamentelor pentru extinderea și modernizarea SASCR „Controlul traficului”, importate din China prin Viena, în tranzit cu transport rutier, inclusiv declarația vamală de tranzit al echipamentului prin vama limitrofă, certificatele de origine a mărfii, precum și documentele atașate la factura de trăsură CMR, eliberate agentului economic rezident. Factura comercială (Invoice) a fost perfectată numai de Serviciul Vamal al Republicii Moldova, nefiind confirmată de vămile limitrofe, inclusiv Vama de tranzit Albița din România;

12. de menționat că STI al MAI, în prezent, administrează simultan 2 sisteme automatizate de supraveghere a circulației rutiere „Controlul traficului” – unul în baza camerelor de supraveghere vechi și altul în baza camerelor de supraveghere noi procurate. Astfel, o locație veche , care include 2 camere video, cu înregistrare, a costat 722,0 mii lei, uzura constituind 502,3 mii lei, sau 69,6%; o locație modernizată a costat 1263,0 mii lei, uzura constituind 399,9 mii lei, sau 31,7%, iar o locație nou construită a costat 1193,8 mii lei.

Dosar Media publică în rubrica „Opinii” articole semnate de autori din afara redacţiei. Opiniile exprimate în aceste materiale nu neapărat coincid cu opiniile redacţiei.

Dosar Media

Ai o noutate?