Șantaj sau business? Republica Moldova ar putea rămâne fără gaze naturale rusești începând cu 21 octombrie

Republica Moldova ar putea rămâne fără gaze naturale rusești începând cu 21 octombrie. Compania Gazprom a avertizat, printr-o notă informativă, că își rezervă dreptul să întrerupă livrarea gazelor naturale, dar și a contractului, dacă până în data de 20 octombrie, compania „Moldovagaz” nu va achita plățile curente.

Potrivit „Gazprom”, pe parcursul anului 2022, compania „Moldovagaz” ar fi încălcat în mod regulat termenii contractului privind achitarea plăților pentru gazul furnizat, de asemenea, solicitând în mod repetat părții ruse atenuarea obligațiilor contractuale în ceea ce privește volumele de furnizare.

„Gazprom a fost întotdeauna înțelegător față de solicitările părții moldovenești, confirmându-și concentrarea pe o cooperare pe termen lung și reciproc avantajoasă și a satisfăcut în mod regulat aceste solicitări ale părții moldovenești.

După cum s-a menționat anterior, „Naftogaz” din Ucraina refuză să ofere Gazprom un serviciu de transportare de gaze integral. Din acest motiv, în octombrie 2022 „Gazprom” are posibilitatea de a furniza gaze Moldovei doar în sumă de 5,7 milioane de metri cubi pe zi.

„Gazprom” își rezervă toate drepturile, inclusiv dreptul de a opri complet livrările în cazul încălcării obligației de plată a gazelor până la data de 20 octombrie 2022, precum și dreptul de a rezilia contractul în orice moment din cauza unei încălcări flagrante a contractului referitor la datoriile istorice a SA „Moldovagaz”. În viitor, orice solicitare din partea Republicii Moldova, care implică modificări ale clauzelor contractuale, se va face numai sub forma unor completări corespunzătoare la contract”, se mai menționează în nota emisă de „Gazprom”.

Dosar Media

Ai o noutate?