Mai puțină birocrație în administrarea afacerilor

Mai puțină birocrație în administrarea afacerilor. O hotărâre privind excluderea obligației utilizării mai multor formulare tipizate a fost aprobată astăzi în cadrul ședinței Guvernului, scopul de bază fiind simplificarea procesului de administrare a afacerilor.

Proiectul aprobat prevede excluderea necesității utilizării formularelor tipizate de documente primare cu regim special: avizul de însoțire a mărfii și foaia de parcurs. Prin urmare, contribuabilii vor aproba și tipări de sine stătător formularele de documente primare, cu elemente obligatorii prevăzute pentru acestea, pentru a justifica consumul de carburanți. Aferent excluderii avizului de însoțire a mărfii, la transportarea/expedierea mărfurilor, contribuabilii (furnizorii) vor elibera factura fiscală pentru livrarea mărfurilor.

Totodată, prin proiectul menționat supra a fost exclusă obligația de a înregistra formularele scrisorilor de transport internațional (CMR) procurate de la Î.S. Editura de Imprimare „Statistica”.

De asemenea, în scopul racordării cadrului normativ la prevederile Codului vamal, în vigoare de la 1 ianuarie 2024 și a HG nr. 92/2023 cu privire la punerea în aplicare a Codului vamal, formularele de documente primare cu regim special ale Serviciului Vamal: certificatul de origine preferențială a mărfurilor și chitanța de încasare a amenzii la locul constatării contravenției, au fost excluse din Nomenclatorul formularelor tipizate de documente primare cu regim special.

Dosar Media

Ai o noutate?