Procesul de stabilire a păcii în regiune este sabotat: Azerbaidjanul afirmă că Armenia pune piedici


Armenia pune piedici în procesul de normalizare a situației din regiune și de stabilire a păcii. Acesta este unul dintre mesajele transmise prin declarația Ministerului Afacerilor Externe din Azerbaidjan în legătură cu noua descoperire de mine, produse în Armenia, găsite pe teritoriile Azerbaidjanului.

De asemenea, în declarație este menționat că: “Potrivit informației Ministerului Apărării al Republicii Azerbaidjan, 350 de mine antipersonal de tip PMN-E, produse în Armenia, în anul 2021, au fost găsite în direcția nordică a înălțimilor Sarybaba, fiind instalate de unitățile forțelor armate armene care nu s-au retras încă de pe teritoriul Azerbaidjanului. Trebuie remarcat faptul că, începând cu luna august a acestui an, au fost descoperite și neutralizate 1119 mine în zonele Kalbajar și Lachin în direcția graniței dintre Azerbaidjan și Armenia iar în regiunea economică Karabakh – 1609 mine, produse în Armenia în anul 2021 (în total 2.728).”

La invitația Ministerului Apărării al Republicii Azerbaidjan, generalul-maior Andrey Volkov – comandantul forțelor ruse de menținere a păcii desfășurate temporar în Azerbaidjan, generalul-maior Fatih Akpinar – șeful contingentului turc al Centrului comun de monitorizare turco-rus, și contraamiralul Oleg Semenov – șeful contingentului rus, au inspectat zona minată la 23 noiembrie. Pe 24 noiembrie, atașați militari străini și jurnaliști străini acreditați în Azerbaidjan au vizitat zona.

Potrivit declarației Ministerului de Externe al Azerbaidjanului, Armenia, contrar punctului 4 din Declarația trilaterală, din 10 noiembrie 2020, nu și-a retras complet forțele de pe teritoriul Azerbaidjanului și, încălcând în mod flagrant punctul 6 din Declarația trilaterală, și prin transportarea de mine, a folosit în mod abuziv drumul Lachin pentru activități militare ilegale, comițând provocări împotriva Azerbaidjanului.

Amintim, că de la sfârșitul Războiului Patriotic din 2020 și până în prezent, 268 de cetățeni din Azerbaidjan au avut de suferit ca rezultat al minelor explodate, 45 de persoane – au fost ucise, printre care 3 jurnaliști. Dintre cele 45 de persoane decedate – 35 erau civili.

Dosar Media

Ai o noutate?