Foto: radiochisinau.md

Precizările CALM: vor primi sau nu primarii, viceprimarii și angajații din APL premiile anuale?

Congresul Autorităților Locale din Moldova a elaborat o notă informativă în care este prezentată legislația ce oferă dreptul tuturor angajaților din cadrul APL-urilor să beneficieze de premiul anual. Astfel, CALM precizează că atât primarii, viceprimarii, cât și funcționarii publici trebuie să beneficieze de acest drept, fiindu-le oferit până la 50 la sută din salariul lunar.

”De premii anuale pentru rezultatele activității desfășurate în anul 2019 pot beneficia persoanele cu funcții de demnitate publică (primarii și viceprimarii), funcționarii publici, alt personal angajat în baza contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu în autoritățile/instituțiile bugetare finanțate integral din bugetul de stat sau din bugetele locale”, precizează CALM.

Premiul anual pentru rezultatele activității desfășurate în anul 2019 se acordă în luna decembrie a anului 2020, iar mijloacele financiare se vor utiliza din fondul de salarizare în mărime de până la 50% din salariile de bază, în limitele volumului cheltuielilor de personal prevăzute în anul 2020 în bugetul de stat și bugetele locale. La acordarea premiului anual vor fi utilizate, primordial, economiile identificate la cheltuielile de personal prevăzute în bugetele unităților bugetare, mărimea maximă a premiilor pentru conducători nu poate depăși 50% din salariul de bază.

La 11 noiembrie 2020, Guvernul a aprobat Regulamentul privind modul de calculare și plată a premiului anual personalului din unitățile bugetare pentru rezultatele activității în anul 2019. Documentul a și fost aprobat de Executiv, iar beneficiarii ar urma să primească aceste suurse odată cu salariul din luna decembrie.

Dosar Media

Ai o noutate?