Ombudsmanul Azerbaidjanului: “Rezoluția Senatului Francez poate fi calificată drept un pas provocator care va submina pacea, stabilitatea și progresul în regiune și va duce la încălcarea drepturilor și libertăților omului”

Comisarul pentru drepturile omului al Azerbaidjanului (Ombudsman), Sabina Aliyeva, a adresat organizațiilor internaționale și altor structuri o declarație cu privire la rezoluția anti-azeră adoptată de Senatul francez.

În declarația Ombudsmanului se comunică că, pe lângă faptul că rezoluția adoptată în Senatul francez la 15 noiembrie 2022 este departe de adevăr, reflectând standarde duble, aceasta, de asemenea, e un indicator al unei crize a dreptului internațional, a dreptului internațional umanitar și a drepturilor internaționale ale omului în Franța.

O astfel de rezoluție adoptată de Senatul unei țări care timp de 30 de ani nu a manifestat nici o obiecție față de acțiunile Armeniei, care a ocupat pământurile istorice ale Azerbaidjanului, atestă lipsa respectului față de drepturile și libertățile omului. Ca urmare a actelor de vandalism comise de autoritățile politico-militare din Armenia, au fost uciși sau răniți mii de civili azeri, printre care un număr semnificativ de copii și femei, iar în regiune au survenit probleme umanitare grave.

“Carta Organizațiilor Națiunilor Unite – reprezintă unul dintre documentele ce poartă un caracter obligatoriu pentru toate statele membre ale ONU, printre care se găsește și Franța. Reamintim încă o dată membrilor Senatului francez articolul 2 al Cartei ONU, Actul final de la Helsinki din 1975 și principiile consacrate în aceste documente, în special: neintervenția în chestiuni care țin de jurisdicția internă a statelor, inviolabilitatea frontierelor, respectarea integrității teritoriale ale statelor și a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului”, se menționează în declarația Ombudsmanului.

Potrivit declarației, Ombudsmanul s-a adresat în repetate rânduri comunității internaționale cu informații despre crimele de război comise de autoritățile politico-militare ale Armeniei, despre instalarea minelor pe pământurile azere, precum și despre faptul că, Armenia nu a oferit nici o informație despre soarta a peste 4 000 de compatrioți ai noștri dispăruți, și despre alte acțiuni ale Armeniei care contravin principiilor universale și principiilor dreptului internațional. În rezoluția adoptată de Senatul francez nu se spune nimic  despre ocupația de aproape de 30 de ani a teritoriilor azere de către Armenia, despre masacrele comise împotriva civililor, jefuirea orașelor și satelor azere, încălcarea gravă a drepturilor a sute de mii de azeri, politica de epurare etnică condusă de Armenia pe pământurile istorice ale Azerbaidjanului.

De asemenea, Ombudsmanul a remarcat în declarația sa că lumea nu a uitat nici despre actele de violență, atrocitățile în masă comise de Franța împotriva poporului Algerian, atunci când 1,5 milioane de algerieni au fost uciși ca rezultat al politicii de genocid. Este regretabil fapul că, membrii Senatului francez în loc să tragă concluzii din istorie, doresc să creeze noi focare de conflict, instigând dușmănia națională și religioasă prin adoptarea acestei rezoluții.

“Condamn cu fermitate această rezoluție a Senatului francez, cred că este un pas provocator care va submina pacea, stabilitatea și progresul în regiune și va duce la încălcarea drepturilor și libertăților omului”, a punctat  Sabina Aliyeva în declarația sa.

Turcan Ana

Ai o noutate?