”Moldova vremurilor bune”, Guvernul a aprobat planul de activitate pentru anii 2021-2022

”Moldova vremurilor bune”, Guvernul a aprobat planul de activitate pentru anii 2021-2022.
Cabinetul de miniștri a aprobat Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2021-2022. Măsurile incluse în Plan vin să asigure realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă setate în Programul de guvernare „Moldova vremurilor bune”, precum și angajamentelor internaționale ale Republicii Moldova.

Documentul acoperă 26 domenii de activitate și înglobează o serie de angajamente, îndeplinirea cărora va avea un impact favorabil pentru economie, societate și mediu. 

Printre obiectivele de bază se numără: asigurarea bunei guvernări, eficientizarea cheltuielilor statului, transformarea digitală a sectorului public și privat, creșterea competitivității produselor și serviciilor autohtone, modernizarea și fortificarea sistemelor de sănătate și educație, asigurarea ordinii și securității și promovarea unei politici externe echilibrate.

Un accent deosebit se va pune pe reformarea sectorului justiției. Eradicarea factorilor de corupție și asigurarea unei justiții transparente cu actori independenți și integri vor contribui la dezvoltarea unei societăți democratice, crearea unui mediu investițional favorabil și asigurarea drepturilor cetățenilor. 

De asemenea, activitatea Guvernului va fi orientată spre combaterea sărăciei și a inechităților sociale. În acest sens, sunt prevăzute măsuri concrete, printre care majorarea pensiei minime pentru dizabilitate, crearea unui program de asistență socială pentru vârstnici, dar și majorarea cuantumului indemnizației unice acordate la nașterea copiilor și a indemnizațiilor lunare pentru creșterea acestora.

Pentru realizarea cu succes a Planului de acțiuni, Guvernul va asigura dezvoltarea profesională continuă a funcționarilor publici, delimitarea clară a rolurilor între instituții, depolitizarea și transparentizarea acestora.

Scopul final este modernizarea administrației publice la nivel central și local pentru oferirea serviciilor accesibile și de calitate cetățenilor și mediului de afaceri din Republica Moldova.

Turcan Ana

Ai o noutate?