DOC// Biletele de călătorie la rutele interurbane se vor scumpi din 1 martie – Iată cu cât

După mai mult proteste, dar și ample discuții în contextul majorării costului la benzină și motorină, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a decis să propună spre consultări proietul ce prevede majorarea tarifului la călătoriile interurbane.

Deși solicitarea transportatorilor a fost ca autoritățile să dubleze tariful, MIDR a decis să accepte o creștere cu doar 10 bani per categorie. Adică cei care au plătit până acum 100 de lei pentru un bilete, de acum în colo va trebui să scoată din buzunar 110 lei pentru o călătorie. DOC

Astfel, se stabilesc, începând cu data de 1 martie 2022, următoarele tarife plafonate la serviciile regulate în trafic raional și interraional:

a) pentru categoria de confort II – 60 bani/km pentru un pasager;

b) pentru categoria de confort I – 70 bani/km pentru un pasager.

2. Prin derogare de la prevederile pct. 1, operatorii de transport, cu avizul pozitiv al consiliilor locale din cadrul autorităților administrației publice locale de nivelul I,

În scopul asigurării accesului locuitorilor la servicii de transport rutier, pot aplica următoarele tarife:

1) la serviciile regulate în trafic interraional:

a) pentru categoria de confort II – până la 70 bani/km pentru un pasager;

b) pentru categoria de confort I – până la 80 bani/km pentru un pasager.

2) la serviciile regulate în trafic raional:

a) pentru categoria de confort II – până la 90 bani/km pentru un pasager;

b) pentru categoria de confort I – până la 1 leu/km pentru un pasager.

 3. Tariful pentru categoria de confort I va putea fi aplicat de către operatorii de transport numai după obținerea certificatului respectiv de clasificare a autobuzului/autocarului.

4. Tariful prevăzut la pct. 2 va putea fi aplicat de către operatorii de transport numai după aprobarea deciziei consiliului local al unităţii administrativ-teritoriale de nivelul I cu privire la avizarea tarifului solicitat.

5. Avizele prevăzute la pct. 2 sunt aprobate de consiliile locale al unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul I din capătul de rută al localității pentru care a fost deschisă ruta.

6. Operatorii de transport rutier și reprezentanții autogărilor vor asigura aplicarea tarifelor pentru efectuarea transporturilor rutiere de persoane prin servicii regulate în trafic raional şi interraional, în limitele tarifelor plafonate stabilite în prezentul ordin.

7. Agenția Națională Transport Auto va monitoriza corectitudinea aplicării tarifelor de către operatorii de transport rutier și autogări și va informa autogările despre tarifele aplicate de operatorii de transport la serviciile regulate deservite.

8. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

9. Serviciul tehnologiei informației și comunicațiilor va asigura plasarea prezentului ordin pe pagina web oficială a ministerului, la compartimentul ”Portofoliu”, poziția ”Transport”, rubrica ”Ordine”.

10. La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul Ministerului Economiei și Infrastructurii nr. 356 din 27.12.2019.

11. Controlul asupra îndeplinirii prezentului ordin se pune în sarcina Secretarului de stat responsabil de domeniul transporturilor.

Turcan Ana

Ai o noutate?