De ce rezervele valutare ale BNM nu pot fi folosite în economia națională – argumentele lui Octavian Armașu

De ce rezervele valutare ale BNM nu pot fi folosite în economia națională – argumentele lui Octavian Armașu

Guvernatorul băncii centrale, Octavian Armașu, a fost întrebat de ce rezervele valutare ale Băncii Naționale a Moldovei (BNM) nu pot fi folosite (astfel prevede legea) pentru sprijinirea afacerilor din Moldova, dezvoltarea economiei naționale, susținerea proiectelor sociale. Rezervele valutare ale BNM, precizăm, erau pe 31 decembrie 2021 de 3 miliarde 901 milioane 880 mii dolari americani (3 901,88 mil. dolari SUA). 

Octavian Armașu a răspuns astfel: „Trebuie să reiterăm rolul principal al activelor oficiale de rezervă, cel de prevenire a dezechilibrelor balanței de plăți a unei țări, pentru a menține încrederea în moneda națională și în economia națională în general”.

Potrivit lui, „utilizarea rezervelor valutare pentru finanțarea proiectelor sociale sau orice alte proiecte pe plan intern ar implica pompare de lichidități în piață și ar amplifica inflația, respectiv ar compromite eforturile BNM de atingere a obiectivul său fundamental și ar declanșa o spirală de șocuri ce ar eroda rezervele valutare”.

Guvernatorul BNM a precizat că suficiența rezervelor valutare este apreciată de instituțiile de resort prin prisma mai multor indicatori, nu doar prin acoperirea în luni de import.

Potrivit acestor indicatori, pe ansamblu, dispunem de un nivel al rezervelor valutare, care permite băncii centrale să reacționeze prompt la șocurile la care se expune economia națională și care pot avea implicații negative asupra pieței valutare, dar și care asigură sustenabilitatea rezervelor pe viitor”, a spus Octavian Armașu.

„Mai mult, nivelul rezervelor valutare și modul în care sunt gestionate sunt un indicator de credibilitate a unei țări, care poate fi puternic subminată de o utilizare nepotrivită a rezervelor valutare. Rezolvarea unor probleme de ordin intern cu ajutorul lor poate duce la o creștere a riscului de refinanțare a economiei prin credite externe și cu refluxuri de investiții. Această situație nu este deloc binevenită când o economie mică și deschisă are nevoie de rezerve valutare solide pentru a asigura stabilitatea macroeconomică”, a adăugat el.

Guvernatorul BNM a spus că „anul 2021 a fost caracterizat prin relansarea cererii interne, inclusiv pentru produse de import, precum și prin seria de scumpiri pe piețele externe ale produselor alimentare, materiilor prime și ale resurselor energetice, care au afectat nivelul prețurilor în Moldova și percepția participanților pieței referitor la puterea de cumpărare a leului”.

El a subliniat că „nivelul sustenabil al rezervelor internaționale de care dispune”, i-a permis BNM să valorifice rolul acestora în anul trecut, prin acoperirea necesităților pieței, în consecvență cu politica monetară promovată. Datorită volumului important de valută, a spus el, BNM a reușit să gestioneze volatilitatea cursului de schimb al leului.

Eleonora Lisnic

Ai o noutate?