Ce se se întâmplă cu tariful la energie electrică și termică – Decizia ANRE

Ce se se întâmplă cu tariful la energie electrică și termică – Decizia ANRE.

Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică a aprobat, în ședință publică, prețurile provizorii la energia electrică produsă și tarifele pentru energia termică livrată consumatorilor.

ANRE menționează că tarifele pentru energia electrică furnizată consumatorilor casnici și non-casnici nu s-au schimbat, respectiv continuă a fi aplicate tarifele aprobate anterior de către ANRE în baza Hotărârii sale din 26 ianuarie 2021.

Astfel, pentru consumatorii casnici deserviți de Î.C.S. ,,Premier Energy” SRL tariful continuă a fi de 1,51 lei/kwh, iar pentru cei deserviți de S.A. ,,FEE-Nord” tariful este de 2,04 lei/kWh.

Menționăm că, prin dispoziția Dispoziția nr.5 din 19.11.2021 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, ANRE a fost obligată să aprobe prețurile provizorii pentru energia electrică produsă de centralele electrice de termoficare și tarifele pentru energia termică livrată consumatorilor, cu aplicarea acestora începând cu 01.11.2021.

ANRE a aprobat prețul provizoriu la energia electrică și tariful pentru energia termică livrată consumatorilor aferent fiecărui titular de licență, reieșind din componentele și valorile indicatorilor incluși în ultimul preț și tarif aprobat de Agenție pentru fiecare titular de licență separat și aplicat până în prezent.

Ajustarea extraordinară a prețurilor și tarifelor aferente fiecărui titular de licență

Dosar Media

Ai o noutate?