Avocatul Poporului, apel de ultimă oră înaintat Curții de Apel, înainte de a lua decizia cu privire al numărul secțiilor în diasporă

Avocatul Poporului a depus o cerere de intervenire pentru depunerea concluziilor în acțiunea de contestare a deciziei Comisiei Electorale Centrale (CEC) privind constituirea secțiilor de votare în străinătate pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021.

Avocatul Poporului recomandă mărirea numărului de secții de votare deschise în afara țării și a celui de buletine de vot, în scopul acoperirii în deplin volum al solicitărilor cetățenilor Republicii Moldova și creării condițiilor optime pentru realizarea dreptului la vot fiecărui cetățean.

Într-un comunicat de presă, Avocatul Poporului anunță că a expediat la Curtea de Apel Chișinău o cerere de intervenire în proces pentru depunerea concluziei pe marginea acțiunii înaintate de către mai multe formațiuni politice împotriva CEC-ului, terț Ministerul Afacerilor Externe Integrării Europene, privind contestarea hotărârii din 5 iunie curent, cu privire la constituirea secțiilor de votare în străinătate.

”Cererea în cauză a fost depusă având în vedere faptul că, urmare a sesizării din oficiu în problema enunțată, Avocatul Poporului a constat că hotărârea CEC-ului contravine standardelor în domeniul drepturilor omului și nu va asigura realizarea dreptului la vot pentru toți cetățenii”, au conchis reprezentații instituției.

În concluzia depusă de Avocatului Poporului în acest context se menționează că asigurarea realizării dreptului la vot al tuturor cetățenilor și a dreptului de a fi ales, indiferent de locul aflării, este o obligație a statului care rezultă din Constituția Republicii Moldova și tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte. „Republica Moldova și-a asumat obligația pozitivă privind realizarea imediată a tuturor drepturilor ce se regăsesc în tratatele internaționale ratificate”, spune Avocatul Poporului.

Avocatul Poporului atrage atenția asupra dezideratului că universalitatea sufragiului reprezintă realizarea dreptului electoral indiferent de reședință, sex, rasă, naționalitate, limbă, proveniența socială, funcția deținută sau exercitată, genul de activitate, religie, aspirații politice, avere sau de alte criterii și circumstanțe.

Avocatul Poporului a solicitat Curții de Ape Chișinău să ia în calcul argumentele prezentate în concluzia depusă la examinarea cauzei.

Dosar Media

Ai o noutate?