Cine va prezida prima ședință a parlamentului – Are 82 de ani și e din PSRM

Eduard Smirnov este cel mai în vârstă deputat, are 82 de ani, acesta va ocupa un fotoliu în viitorul Legislativ, este cel mai în vârstă viitor deputat ales, asta înseamnă că va prezida prima ședință a parlamentului.

Eduard Smirnov a prezidat primele ședințe ale parlamentului în 2014 și în 2019. Mulți s-ar fi așteptat ca liderul PCRM, Vladimir Voronin să fie cel care va prezida prima ședință a parlamentului, doar că viitorul deputat BECS, Vladimir Voronin are abia 80 de ani, cu doi mai puțin decât Smirnov.


După constituirea legală a Parlamentului se alege preşedintele acestuia, vicepreşedinţii şi se formează Biroul permanent. Pentru efectuarea alegerii preşedintelui Parlamentului, Legislativul, la propunerea fracţiunilor parlamentare, instituie o comisie. Preşedintele Parlamentului se alege pe durata mandatului Parlamentului, prin vot secret.

Vicepreşedinţii Parlamentului se aleg la propunerea preşedintelui Parlamentului, după consultarea fracţiunilor parlamentare, prin vot deschis, cu votul majorităţii deputaţilor aleşi.

Biroul permanent al Parlamentului este organul de lucru al acestuia şi se formează, ţinându-se seama de reprezentarea proporţională a fracţiunilor în Parlament. Din el fac parte, din oficiu, Preşedintele Parlamentului şi vicepreşedinţii.

Preşedinţii, vicepreşedinţii, secretarii, membrii şi membrii supleanţi ai comisiilor permanente se aleg de Parlament cu votul majorităţii deputaţilor aleşi. Componenţa nominală a comisiilor permanente se stabileşte ţinându-se cont de reprezentarea proporţională a fracţiunilor în Parlament.

Dosar Media

Ai o noutate?