VOTAT de alianța Șor – Dodon: Limba rusă, statut special în Moldova, documentul – aprobat în primă lectură

Parlamentul a votat, în prima lectură, proiectul de lege cu privire la funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul Republica Moldova, elaborat de un grup de deputați PSRM.

Conform documentului, statutul de limbă de stat este consfințit prin Constituție și are menirea să consolideze suveranitatea Republicii Moldova și să creeze garanțiile necesare pentru implementarea sa deplină și cuprinzătoare în toate sferele vieții politice, economice, sociale și culturale.

Totodată, statul garantează tuturor cetățenilor studierea limbii de stat și ocrotirea dreptului la dezvoltarea educației și culturii în limba maternă a cetățenilor săi care locuiesc pe teritoriul Republicii Moldova.

Documentul mai prevede că, statul asigură condițiile necesare pentru utilizarea și dezvoltarea limbii ruse ca limbă de comunicare interetnică în Republica Moldova. De asemenea, statul creează condiții pentru studierea și utilizarea pe teritoriul Republicii Moldova limbilor de circulație internațională.

„În scopul protejării și asigurării funcționării limbii ruse, Republica Moldova creează garanțiile necesare pentru păstrarea funcțiilor sale sociale, asigură condițiile necesare pentru utilizarea și funcționarea limbii ruse ca limbă de comunicare interetnică”, se arată în document.

Proiectul în cauză prevede ca „în relațiile cu autoritățile de stat, administrația publică, instituțiile publice, precum și cu întreprinderile și organizațiile situate pe teritoriul Republicii Moldova, limba comunicării verbale și scrise este limba de stat și/sau limba rusă în calitate de limbă de comunicare interetnică, la alegerea cetățeanului.

Mai mult decât atât, la articolul 4, legea va obliga ca organele puterii de stat să traducă în limba rusă, la solicitare, documentele adoptate.

Iar cererile ar urma să fie primite de la cetățeni atât în limba de stat, cât și limba rusă, iar răspunsul trebuie să fie în aceeași limbă cu solicitarea.

Dosar Media

Ai o noutate?