Ultima oră! Guvernul Gavriliță se întrunește în ședință – Ordinea de zi

Prim-ministrul Natalia Gavrilița va prezida astăzi, 25 august, începând cu ora 15.00, şedinţa Cabinetului de miniştri.

Pe ordinea de zi se regăsesc mai multe subiecte, preintre care, alocarea unor surse financiare pentru reconstruția Arenei Chișinău, dar și semnarea unui accord bilateral dintre Guvernul Lituaniei și cel al Republicii Moldova, privind recunoașterea reciprocă a permiselor de conducere.

1. Cu privire la cadre


2. Cu privire la modificarea și abrogarea unor hotărâri ale Guvernului (număr unic 273/MIDR/2021)

dl A. Spînu

3. Cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Economiei (număr unic 274/ME/2021)

dl S. Gaibu

4. Cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărâri ale Guvernului și abrogarea unei hotărâri de Guvern (număr unic 281/MADRM/2021)

dl V. Gherciu

5. Cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Mediului (număr unic 275/MM/2021)

dna I. Cantaragiu

6. Cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării (număr unic 276/MECC/2021)

dl I. Topală

7. Cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Culturii (număr unic 277/MC/2021)

dl S. Prodan

8. Cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății (număr unic 283/MSMPS/2021)

dna A. Nemerenco

9. Cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale (număr unic 282/MSMPS/2021)

dl M. Spatari

10. Privind redistribuirea alocațiilor aprobate în Legea bugetului de stat pentru anul 2021 nr.258/2020

dl D. Budianschi

11. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare (număr unic 286/MF/2021)

dl D. Budianschi

12. Cu privire la aprobarea Conceptului serviciului guvernamental de livrare (MDelivery) (număr unic 151/CS/AGE/2021)

dl I.Țurcanu

13. Pentru aprobarea Conceptului Sistemului informațional „Registrul resurselor și sistemelor informaționale de stat” și a Regulamentului privind modul de ținere a Registrului resurselor și sistemelor informaționale de stat (număr unic 63/CS/AGE/2021)

dl I.Țurcanu

14. Pentru aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Lituania cu privire la conversiunea permiselor de conducere (număr unic 266/MAEIE/MAI/2021)

dna A. Revenco

15. Cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Amendamentului nr. 3 la Contractul de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții în vederea implementării Proiectului „Livada Moldovei”, semnat la Chișinău la 31 iulie2014

dl V. Gherciu

16. Privind aprobarea proiectului Codului transportului feroviar (număr unic 634/MEI/2019)

dl A. Spînu

17. Privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (număr unic 634/MEI/2019)

dl A. Spînu

18. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare Societății cu Răspundere Limitată „Arena Națională” (număr unic 223/APP/2021)

Agenția Proprietății Publice

19. Pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.246/2010 cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale aferente realizării proiectelor de asistență tehnică şi investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale.

dl D. Budianschi

Dosar Media

Ai o noutate?