Foto:facebook/Ion Ceban

Trotuarele de pe şase străzi din Chişinău vor fi renovate – vezi care sunt acestea

Trotuarele de pe 6 străzi din Chișinău vor fi renovate. O dispoziţie în acest sens a fost semnată de către viceprimarul Victor Chironda. Aceasta prevede iniţierea procesului de elaborare a documentaţiei de proiect, pentru executarea lucrărilor de amenajare şi reparaţie a trotuarelor.

Direcţia generală transport public şi căi de comunicaţie a fost desemnată în calitate de beneficiar şi responsabil de iniţierea, organizarea şi coordonarea desfăşurării lucrărilor în limita aliniamentelor a următoarelor artere de circulaţie: bd. Dacia, str. Alba Iulia, str. Calea leşilor, bd. Decebal, şos. Hânceşti, str. Ion  Creangă (în perimetrul Parcului „Dendrariu”).

De asemenea, serviciile municipale de profil vor identifica şi evacua obiectivele amplasate neautorizat: construcţii, panouri publicitate exterioare, tarabe şi chioşcuri, aflate pe trotuare, pentru a nu crea impedimente în desfăşurarea intervenţiilor de reabilitare.

Totodată, deţinătorii şi gestionarii de reţele vor evalua starea acestora, amplasate în perimetrul stradal şi vor informa despre reabilitarea obiectivelor, în perioada de pregătire a executării lucrărilor de amenajare a trotuarelor.

Lucrările prevăd şi intervenţia serviciilor de gospodărire a spaţiilor verzi, care vor asigura executarea lucrărilor de tăiere, regenerare sau curăţare fitosanitară a arborilor existenţi.

 

Dosar Media

Ai o noutate?