Tarifele pentru pașaportul biometric și buletinul de identitate

Prețul pentru pașaportul biometric în 2022 și a buletinului de identitate al cetățeanului Republicii Moldova, date actualizate.

Legislația națională prevede eliberarea buletinului de identitate al cetățeanului Republicii Moldova de la naștere, dar acesta devine obligatoriu pentru persoanele care au atins vârsta de 16 ani.

Tariful pentru perfectarea buletinului de identitate

Dacă doriți să obțineți buletinul de identitate în termen de 20 de zile lucrătoare, veți achita 130 de lei, în 10 zile – 260 de lei, în 5 zile – 390 de lei, în 24 de ore – 520 de lei, în ziua adresării – 650 de lei.

Prețul pentru pașaportul biometric în 2022

Perfectarea pașaportului biometric în termen de 20 de zile lucrătoare va costa 850 de lei, în 10 zile – 1280 de lei, în 5 zile – 1490 de lei, în 24 de ore – 1700 de lei, în ziua adresării – 2130 de lei.

Agenția Servicii Publice eliberează cetățenilor cu vârsta de peste 16 ani pașapoarte cu termenul de valabilitate de 10 ani. De asemenea, la solicitarea actelor de identitate, cetățenii nu mai prezentă documentul ce atestă grupa sangvină.

Începând cu 1 ianuarie 2011, în Republica Moldova, se eliberează, în exclusivitate, paşapoarte cu date biometrice (fotografia titularului, imaginea facială digitală, amprentele digitale, semnătura personală a titularului, care se aplică de la vârsta de 14 ani) şi în paşapoartele părinţilor nu se includ datele despre copii.

Valabilitatea paşaportului este stabilită, după cum urmează:

  1. pe un termen de 4 ani – persoanelor cu vârsta sub 7 ani;
  2. pe un termen de 7 ani – persoanelor cu vârsta de la 7 ani până la 16 ani;
  3. pe un termen de 10 ani – persoanelor cu vârsta peste 16 ani;
  4. pe un termen de 12 luni – persoanelor, ale căror amprente digitale temporar nu pot fi prelevate.

Cererea pentru eliberarea pașaportului cetățeanului Republicii Moldova poate fi depusă la oricare Centru Multifuncțional al Agenției Servicii Publice sau Serviciu eliberare a actelor de identitate, indiferent de locul înregistrării la domiciliu sau la reședință al solicitantului. Pentru a beneficia de această oportunitate cetăţenii moldoveni aflaţi în străinătate pot să se adreseze la misiunea diplomatică sau oficiul consular al Republicii Moldova din statul de reşedinţă.

Serviciile de eliberare a paşaportului cetăţeanului Republicii Moldova se prestează, în mod gratuit, următoarelor categorii de persoane, cetăţeni ai Republicii Moldova:

  1. persoanelor cu dizabilitate severă sau accentuată şi pensionarilor beneficiari de pensii pentru limită de vârstă în condiţiile Legii nr.156/1998 privind sistemul public de pensii, care vor pleca la reabilitare sau la recuperare peste hotarele Republicii Moldova, în baza certificatului confirmativ eliberat de către structurile teritoriale de asistenţă socială cu cel mult 60 de zile înainte de eliberarea biletului de reabilitare sau de recuperare;
  2. persoanelor cu dizabilitate severă sau accentuată şi pensionarilor beneficiari de pensii pentru limită de vârstă în condiţiile Legii nr.156/1998 privind sistemul public de pensii, care vor pleca la tratament medical peste hotarele Republicii Moldova, în baza demersului eliberat de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale cu cel mult 60 de zile înainte de eliberarea trimiterii la tratament;
  3. copiilor rămaşi fără ocrotire părintească, copiilor rămaşi temporar fără ocrotire părintească, copiilor cu dizabilităţi şi copiilor cu vârsta sub 1 an, care vor pleca la reabilitare, recuperare sau la tratament medical peste hotarele Republicii Moldova, în baza demersului eliberat de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale sau în baza demersului instituţiei medicale în cazul copiilor cu vârsta sub 1 an, internaţi în instituţia medicală respectivă care necesită tratament medical urgent peste hotarele Republicii Moldova;
  4. copiilor rămaşi fără ocrotire părintească, copiilor rămaşi temporar fără ocrotire părintească, şi copiilor cu dizabilităţi care vor pleca peste hotarele Republicii Moldova la studii conform acordului interguvernamental sau interministerial, în temeiul confirmării eliberate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării;
  5. participanţilor la cel de-al Doilea Război Mondial.

Categoriile de persoane menţionate la punctele 1. şi 2. care declară pierderea sau furtul paşaportului aflat în termen de valabilitate sau prezintă paşaportul deteriorat aflat în termen de valabilitate nu beneficiază de gratuitate la eliberarea paşaportului nou, cu excepţia situaţiei în care termenul de valabilitate al paşaportului deteriorat, declarat pierdut sau furat, va expira în perioada de până la 20 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii.

Categoriile de persoane menţionate mai sus beneficiază de gratuitate la eliberarea paşaportului cetăţeanului Republicii Moldova numai în cazul în care nu deţin paşaport valabil sau termenul de valabilitate al acestuia expiră în perioada de până la 20 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii.

Cererea pentru prestarea serviciului de eliberare a paşaportului cetăţeanului Republicii Moldova în mod gratuit se examinează în termenul maximal stabilit pentru prestarea serviciului respectiv – 20 de zile lucrătoare, cu excepţia cererii pentru eliberarea paşaportului copiilor cu vârsta sub 1 an care vor pleca la tratament medical peste hotarele Republicii Moldova în baza demersului eliberat de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale sau în baza demersului instituţiei medicale, care se examinează în termen de până la 1 zi lucrătoare.


Dosar Media

Ai o noutate?