Foto: CNAS

Se dă undă verde fondurilor de pensii facultative – Parlamentul a votat noua lege în lectura finală

Deputații au aprobat, în ședința plenară de astăzi, proiectul de Lege privind fondurile de pensii facultative, în cea de-a doua lectură, cu 88 de voturi ale deputaților.

Proiectul stabilește cadrul legal privind constituirea și funcționarea fondurilor de pensii facultative pe baza economiilor capitalizate individuale, cerințele față de organizarea, licențierea și activitățile desfășurate de administratori, normele privind depozitarii fondurilor de pensii facultative, precum și competențele de supraveghere a acestor entități.

Noua lege va substitui Legea cu privire la fondurile nestatale de pensii, adoptată în  1999 și care, potrivit aprecierilor, nu este funcțională.

Proiectul Lege privind fondurile de pensii facultative a fost elaborat de către Comisia Națională a Pieței Financiare ca o măsură de dezvoltare a investitorilor instituționali și transpune prevederile Directivelor Uniunii Europene.

Potrivit proiectului de lege, sistemul pensiilor facultative nu limitează participarea persoanelor în funcție de vârstă sau mărimea contribuției, iar aderarea la un fond de pensii facultative este o opțiune individuală. Sistemul facultativ de fonduri de pensii se va forma pe baza contribuțiilor voluntare ale salariaților și/sau angajatorilor. Fiecare participant va decide fondul de pensii la care va contribui, precum și mărimea contribuției, încheind în acest sens un act individual de aderare la fond.

De asemenea, proiectul prevede un element nou menit să consolideze relația dintre angajat-angajator, materializat printr-un plan de pensii ocupaționale. Astfel, în timp ce fondurile de pensii facultative sunt axate în special pe componenta individuală de retail, fondurile de pensii ocupaționale se bazează pe componenta corporativă, fiind constituite la inițiativa angajatorului, care achită contribuțiile pentru angajații săi.

Administrarea activelor fondurilor de pensii facultative va putea fi efectuată de o societate pe acțiuni constituită exclusiv în scopuri de creare și administrare a fondurilor de pensii facultative sau de către o entitate reglementată din sectorul financiar (societate de administrare fiduciară a investițiilor, asigurător/reasigurător).

Dosar Media

Ai o noutate?