S-au înhărnicit rău! Deputații se întrunesc de Hramul orașului în ședință: 16 subiecte pe ordinea de zi

Deputații vor munci și în zi de sărbătoare. Prlamentul Republicii Moldova se va întruni în ședință plenară, joi, 14 octombrie, începând cu ora 11.00.

Astfel, pe ordinea de zi a deputaților se vor regăsi 16 proiecte de lege, printre care ratificarea în lectura a II-a a Legii bugetului de stat pentru anul curent, Legea bugetului asigurărilor sociale de stat și Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală, Proiectul de lege privind utilizarea Drepturilor Speciale de Tragere alocate de Fondul Monetar Internațional, Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind Proiectul ”Răspuns de Urgență la COVID-19 – finanțare adițională”, dar și altele.

Totodată, pe ordinea de zi se află și proiectul de lege pentru modificarea Codului muncii al Republicii Moldova, Proiectul de lege cu privire la ratificarea Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice în lectura a doua, Proiectul de lege pentru ratificarea Protocolului de modificare a Acordului în domeniul asigurărilor sociale dintre Republica Moldova și Republica Estonia Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de modificare nr. 2 la Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind realizarea lucrărilor de construcție și reabilitare a drumurilor în Republica Moldova.

Mai mult, pe agenda parlamentarilor este și:

Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.438/2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova (art.1, 2, 4, ș.a.)

Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.278/2007 privind controlul tutunului – art.3, 13, 15, ș.a.; Codul contravențional al Republicii Moldova nr.218/2008 – art.91 1 )

Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni – art.33; Legea cadastrului bunurilor imobile nr.1543/1998 – art.20, 26, 29, 36; ș.a.)

Proiectul de lege privind modificarea Legii nr.220 din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali (art.33, 34 1 )

Proiectul de lege pentru modificarea Codului navigației maritime comerciale al Republicii Moldova nr.599/1999 (art.7)

Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr.171/2021 privind grupurile parlamentare de prietenie (anexa nr.1, anexa nr.2, ș.a.)

Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.1536/1998 cu privire la activitatea hidrometeorologică (art.1, 3, 4, ș.a.) nr. 232 din 08.09.2021

Turcan Ana

Ai o noutate?