proteste

”Proteste și demisia” – Sindicatele din agricultură înaintează un ultimatum către ANRE și Consiliul Concurenței

Federațiile Naționale ale Patronatelor și Sindicatelor din ramura agriculturii și industria alimen­tară, urmărind evenimentele în jurul majorării în lanț a prețurilor la carburanți, atitudinea in­admisibilă a oficialităților statale față de proces, complicarea situației social-economice, compro­misă de pandemie și seceta anului 2020, de co­mun acord constată:

Majorarea în lanț a prețurilor la carburanți va provoca inevitabil majorarea prețurilor la mărfuri și servicii autohtone, preponderent agroalimentare, care va diminua competitivitatea produselor produ­cătorilor moldoveni pe piața internă din Republica Moldova. Concomitent, aceasta va provoca scăderea dramatică a nivelului de trai al populației.

În ciuda faptului ca prețul la un baril de petrol la bursele internaționale se menține la 68$, ultimele 6 luni benzina s-a scumpit cu 33%, fără nici o reacție adecvată din partea ANRE și Consiliului Concurenței, reducându-se doar la învinuiri reciproce. Cauza prin­cipală indicată de ei: fluctuația pieței internaționale și majorarea accizelor (cu 9%). Reieșind din cele expuse, cerem soluţii eficiente pentru agricultori: facilități și scutire de impozite în perioada lucrărilor agricole.

Consiliul Concurenței a prezentat un Raport (secret) – Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe: „Privind activitatea din ultima perioadă a petroliștilor”, care ar putea demonstra/respinge înțelegerea de cartel a petroliștilor. Până în prezent, conținutul acestui Raport nu este cunoscut opiniei publice, iar companiile cu pricina continuă activita­tea distructivă a stării social-economice din Republica Moldova.

Prin urmare, subsemnații cer, în termen de 10 zile:

-publicarea Raportului Consiliului Concurenței și aplicarea în caz de necesitate a sancțiunilor față de companiile petroliere;

-readucerea situației la normal pe piața internă a carburanților prin plafonarea prețurilor la pompă și aplicarea reducerii acestora în cazul procesului de micșorare a lor la bursele internaționale.

În caz contrar, aceștia își rezervă dreptul la pichetarea sediilor: Consiliului Concurenței și ANRE; cererea de demisie a conducerii acestora. ”Solicităm Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, Confederației Naționale a Patronatelor, societății civile suport și susținere a acestei inițiative”.

Dosar Media

Ai o noutate?