Foto:zdg.md

Procurorii și judecătorii ale căror acțiuni sau inacțiuni au fost condamnate la CEDO vor plăti pentru asta

Procurorii și judecătorii ale căror acțiuni sau inacțiuni au contribuit la condamnarea Republicii Moldova de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului vor fi sancționați. Parlamentarii au votat în acest sens un proiecte de lege în două lecturi la ședința de astăzi a Parlamentului.

”Judecătorii vor purta răspundere materială proporțional gradului de vinovăție stabilit în acțiunea de regres a statului față de aceștia prin care se solicită restituirea despăgubirilor achitate de stat. Judecătorii urmează a fi trași la răspundere penală sau disciplinară doar pentru cazurile în care prin sentință definitivă a fost stabilită vinovăția lor sau a fost constatată intenția sau neglijența gravă în cadrul unei proceduri disciplinare”, se arată în documentul votat de parlamentari.

Și procurorii urmează a fi sancționați. Termenul de prescripție pentru tragerea la răspundere a procurorului pentru abaterile disciplinare va fi de 1 an de la data devenirii irevocabile a hotărârii instanței naționale sau internaționale, dar nu mai târziu de 5 ani de la data comiterii abaterii.

„Atragerea automată la răspundere disciplinară a judecătorului doar în baza unei hotărâri a Curții Europene de condamnare a statului, fără a demonstra că legea a fost încălcată în mod intenționat de către judecător, constituie o ingerință inadmisibilă în independența judecătorului”, se menționează în nota informativă a proiectului.

Totodată, au fost modificate și completate Legea cu privire la statutul judecătorului, Codul civil, Legea cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor, Legea cu privire la agentul guvernamental și Legea cu privire la Procuratură.

Dosar Media

Ai o noutate?