PREMIERĂ: O decizie a Înaltei Curți din România deschide drumul pentru toți medicii moldoveni, ale căror dosare sunt încă nesoluționate sau li s-a refuzat recunoașterea titlurilor de medic obținute în Republica Moldova

Un medic din Republica Moldova obține câștig de cauză în justiția din România împotriva Ministerului Sănătății din România și a Colegiului Medicilor din România în procedura recunoașterii titlurilor de calificare obținute în Republica Moldova, informează dosarmedia.md

Problema recunoașterii de către Ministerul Sănății din România a titlurilor de calificare dobândite de către medici specialiști în Republica Moldova este una care afectează un număr semnificativ de persoane. Astfel, la nivelul autorităților din România se constată existența unui numar important de cereri de recunoaștere care zac nesoluționate sau, după caz, sunt soluționate printr-un răspuns negativ, constând în refuzul Ministerului Sănătății și a Colegiului Medicilor de a recunoaște titlurile de calificare dobândite în Republica Moldova.  

Într-un dosar soluționat recent, Înalta Curte de Casație și Justiție din România a dat câștig de cauză Svetlanei Pușcaș, medic specialist din Republica Moldova, în litigiul dintre aceasta și Ministerul Sănății din România și Colegiul Medicilor din România.

Instanța supremă din România a decis, în mod definitiv, să admită cererea de chemare în judecată formulată de Svetlana Pușcașu, a anulat actele administrative emise de Ministerul Sănătății prin care i s-au refuzat acesteia recunoașterea titlului de medic specialist și emiterea ordinului de recunoaștere a acestui titlu și a obligat Colegiul Medicilor din România să procedeze la avizarea favorabilă a cererii reclamantei şi să înainteze dosarul Ministerul Sănătăţii în vederea emiterii ordinului de aprobare a recunoaşterii titlului de calificare dobândit în Republica Moldova.

Potrivit avocatului Alexandru Iavorschi, cel care i-a acordat asistență medicului Svetlana Pușcașu în litigiul dintre aceasta si Ministerul Sănătății și Colegiul Medicilor din România:

Legea nr. 95/2006 si dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 764/2017 pentru aprobarea Normelor privind recunoaşterea diplomelor, certificatelor şi titlurilor de medic specialist, eliberate de un stat terţ, altul decât Australia, Canada, Israel, Noua Zeelandă şi Statele Unite ale Americii stipulează în mod clar care sunt condițiile și procedura pentru recunoașterea titlurilor de medic specialist.

Astfel, legea reglementează două ipoteze pentru medicii din Republica Moldova:

  • Ipoteza prevăzută de art. 6 alin. (1) din HG nr. 764/2017: În cazul în care formarea ca specialist întrunește condițiile de la art. 1 alin. (1) lit. a) și art. 5 alin. (3), comisia mixtă înaintează către Colegiul Medicilor din România procesul-verbal cu concluziile comisiei și o copie a dosarului titularului; pe baza raportului emis de către comisia mixtă, Colegiul Medicilor din România transmite Ministerului Sănătăţii avizul favorabil de recunoaştere;
  • Ipoteza prevăzută de art. 7 alin. (1) din HG nr. 764/2017: În cazul în care nu sunt întrunite în totalitate criteriile de recunoaștere prevăzute la art. 5 alin. (3), comisia mixtă instituie procedura unei probe de aptitudini care are ca scop evaluarea parcursului profesional teoretic și a abilităților practice ale solicitantului.

Svetlana Pușcaș s-a regăsit în a doua ipoteză prevăzută de lege. În acest context, aceasta a susținut proba de aptitudini care a avut ca scop evaluarea parcursului profesional teoretic și a abilităților practice. La proba de aptitudini, care s-a desfăşurat conform cerinţelor de examen de medic specialist, aceasta a fost apreciată cu 93 puncte la proba teoretică și nota 9,3 la abilitățile practice.

Cu toate acestea, ulterior susținerii probei de aptitudini, Colegiul Medicilor din România a refuzat să avizeze recunoașterea specialității solicitată de Dna Pușcaș. Ca urmare a acestui refuz nejustificat, a fost intentată o acțiune în justiție, iar în final Înalta Curte de Casație și Justiție ne-a dat câștig de cauză, restabilindu-i acesteia drepturile legale.

Fiind vorba de o premieră pentru astfel de dosare, decizia Înaltei Curți deschide drumul pentru toți medicii aflați în situații similare, ale căror dosare sunt încă nesoluționate, sau, după caz, sunt soluționate prin refuzul de recunoaștere a titlurilor de medic specialiști obținute în Republica Moldova.   

Turcan Ana

Ai o noutate?