Foto:politia.md

Poliția ar urma să fie reorganizată – proiectul prevede organizarea Poliției în câteva direcții regionale

Raportul asupra proiectul privind modificarea Legii cu privire la activitatea Poliției și statutului polițistului a fost examinat  în ședința de astăzi a Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică.

Proiectul prevede organizarea Poliției în câteva direcții regionale, cu statut de personalitate juridică, de competență teritorială corespunzător împărțirii administrativ-teritoriale, subordonate Inspectoratului General al Poliției.

Subdiviziunile respective urmează să fie amplasate și să își desfășoare activitatea pe teritoriul uneia sau mai multor unități administrativ-teritoriale în baza regulamentelor de organizare și funcționare aprobate de șeful Inspectoratului General al Poliției.

Totodată, direcțiile regionale vor avea în subordine inspectorate de poliție, secții și servicii, în funcție de întinderea teritoriului, de numărul populației, de numărul și de importanța obiectivelor economice și sociale.

Modificările ce urmează a fi supuse votului Parlamentului au ca scop îmbunătățirea cadrului normativ și executarea obiectivelor Strategiei de dezvoltare a Poliției pentru anii 2016-2020.

De asemenea, acestea sunt prevăzute în suportul bugetar al partenerilor externi pentru Reforma Poliței, cu accent pe regionalizarea unor structuri ale Poliției în vederea asigurării sprijinului operativ și administrativ al inspectoratelor de poliție, precum și ajustarea periodică a structurilor Poliției în raport cu evoluția standardelor europene și tendințelor fenomenului infracțional.

Dosar Media

Ai o noutate?