Parlamentul a aprobat în prima lectură proiectul de lege care reglementează schimbul automat de informații cu alte state privind conturile financiar

Parlamentul a aprobat în prima lectură proiectul de lege pentru implementarea prevederilor Acordului multilateral al autorităților competente pentru schimbul automat de informații privind conturile financiare. Odată cu adoptarea legii de către Parlament, Republica Moldova va putea face schimb eficient de informații de natură financiară cu privire la conturile deschise sau închise de rezidenții altor state cu autoritățile competente din străinătate.

Proiectul a fost înaintat cu titlu de inițiativă legislativă de către Guvern. Potrivit autorilor, schimbul automat de informații privind conturile financiare are drept scop transparentizarea fluxurilor de capital din străinătate, îmbunătățirea conformării fiscale atât la nivel național, cât și internațional, încurajarea declarării veniturilor de către contribuabili, precum și transparentizarea voluntară a operațiunilor și activelor.

Republica Moldova a devenit membru al Forumului Global privind transparența și schimbul de informații în scopuri fiscale al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică în anul 2016. Prin aderarea la această organizație, Republica Moldova și-a asumat angajamentul de implementare a celor două standarde internaționale privind transparența și schimbul de informații: schimbul de informații la solicitare și schimbul automat de informații privind conturile financiare.

Proiectul de lege privind implementarea prevederilor Acordului multilateral al autorităților competente pentru schimbul automat de informații privind conturile financiare urmează a fi votat în lectura a doua.

Dosar Media

Ai o noutate?