Colaj: Dosar Media

Noi restricții impuse la intrarea moldovenilor în România: În vigoare de astăzi, ora 14:00

Ambasada României la Chișinău a venit cu un anunț legat de condițiile intrare, ședere și tranzit pe teritoriul României a persoanelor care vin din Republica Moldova. Republica Moldova fost din nou inclusă în lista statelor cu risc înalt de infectare cu noul coronavirus.

Măsurile au intrat în vigoare începând cu astăzi, ora 14:00. Totodată, rămâne în vigoare starea de alertă pe întreg teritoriul României, prelungită cu 30 de zile începând cu data de 14 decembrie 2020.

Noile măsuri pentru intrarea, șederea și tranzitul pe teritoriul României

 1. Cetățenii români care se află pe teritoriul Republicii Moldova(inclusiv persoanele cu dublă sau multiplă cetățenie, din care una română)
  • Vi se permite intrarea în România, cu plasare în carantină 14 zile, dacă nu vă încadrați în excepțiile de la această măsură.
 2. Cetățenii străini care se află pe teritoriul Republicii Moldova
  • Reintroducerea Republicii Moldova în Lista țărilor / zonelor cu risc epidemiologic ridicat nu modifică condițiile de intrare în România.
  • Vi se permite intrarea în România doar dacă vă încadrați în excepțiile prevăzute de legislația în vigoare. Veți fi plasați în carantină 14 zile, dacă nu vă încadrați în excepțiile de la această măsură.
 3. Tranzitul
  • Toate persoanele care tranzitează România și nu prezintă simptomatologie specifică infecției cu noul coronavirus, indiferent de țara de proveniență sau destinație, sunt exceptate de la măsura carantinei.
  • Pentru a fi permisă tranzitarea României, persoanele trebuie să probeze faptul că scopul călătoriei este unul justificat și esențial, respectiv că li se va permite continuarea călătoriei în celelalte state de tranzit, dacă este cazul, respectiv că li se va permite intrarea în țara de destinație. Dovada scopului călătoriei se poate face în baza unui drept de ședere, dacă sunt impuse astfel de limitări de către statele de tranzit/ destinație (viză, permis de ședere, carte de rezidență etc.).
  • Tranzitul trebuie să fi realizat neîntrerupt, în maxim 24 de ore, utilizând coridoarele umanitare special create în acest sens (informații concrete vor fi oferite de către Poliția de Frontieră).
 4. Excepția de la măsura carantinei
  • Se aplică și persoanelor care sosesc în România din țările/ zonele de risc epidemiologic ridicat, dacă rămân pe teritoriul național pentru o perioadă mai mică de 3 zile (72 de ore) și prezintă un test negativ pentru SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 48 de ore înaintea intrării pe teritoriul național. Testele trebuie efectuate de către laboratoare autorizate, iar rezultatele să conțină datele de identificare ale dvs.
  • Pentru situații deosebite care vizează participarea la evenimente familiale legate de naștere, căsătorie sau deces, deplasări pentru intervenții / tratamente medicale în cazuri care nu suportă amânare (ex: afecțiuni oncologice, insuficiență renală cronică – în program de hemodializă), preschimbare documente de identitate, părăsirea țării, poate fi analizată suspendarea temporară a măsurii de carantină, pe baza documentelor justificative, cu prezentarea testului COVID-19, realizat în condițiile de mai sus. Suspendarea se dispune prin decizie cu caracter individual, emisă de Direcția de Sănătate Publică teritorială.

Dosar Media

Ai o noutate?