”Majorarea tarifelor la apă – ilegală”, decizia CMC contravine legislației

Decizia Consiliului municipiului Chișinău de a majora tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare contravine legislației în vigoare: Se anunță într-un comunicat de presă al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică.

Potrivit normei legale, aprobarea tarifelor are loc în conformitate cu Metodologia de determinare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și/sau de epurare a apelor uzate și doar după avizarea acestora de către ANRE.

În comunicat se mai spune că prevederile cadrului legal în vigoare nu admit posibilitatea aprobării unor tarife provizorii. ANRE va sesiza Oficiul Teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat cu referire la legalitatea deciziei CMC.

Totodată, va solicita organelor de drept examinarea acțiunilor persoanelor responsabile de calcularea și aprobarea nejustificată a tarifelor respective, prin prisma art. 328 al Codului penal ce vizează excesul de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu.

Dosar Media

Ai o noutate?