IMPORTANT! Noi reguli cu privire la intrarea pe teritoriul Republicii Moldova, în vigoare din 19 iulie

Comisia Națională Extraordinară pentru Sănătate Publică a stabilit noi reguli cu privire la intrarea pe teritoriul R. Moldova, dar și măsuri care vizează prevenirea răspândirii COVID-19, în contextul riscului sporit de import a noilor variante Covid, precum și de răspândire a acestora pe teritoriul RM.

Potrivit CNESP, în ultimele săptămâni, pe teritoriul Republicii Moldova se înregistrează o creștere a numărului de cazuri Covid. Pentru ultimele 14 zile incidența Covid a constituit 26 de cazuri la 100.000 persoane.

De asemenea, în ultima perioadă rata fatalității aproape că s-a dublat,crescând de la 2 la 3,13 decese din 100 de cazuri de îmbolnăviri și a fost înregistrată o creștere considerabilă a ratei de contagiozitate de la 0,75 în săptămâna a 21-a din anul curent la 1,05 în săptămâna a 27-a.

Ca rezultat, CNESP a deciz ca Ministerul Sănătăţii, Muncii si Protecţiei Sociale să stabilească lista ţărilor cu risc epidemiologie ridicat sau scăzut de transmitere a Covid, clasificate în zona roşie şi zona verde.

Pentru persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova şi au petrecut ultimele 14 zile anterioare, consecutive, într-una sau mai multe ţări clasificate ca zonă verde(inclusiv cele care au tranzitat țări clasificate ca zonă roșie în termen ce nu depășește 24 ore) se instituie obligativitatea prezentării rezultatului negativ al testului PCR COVID-19, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării. Persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova şi vin din ţările clasificate ca zonă verde şi nu deţin rezultatul negativ al testului PCR COVID-19 prevăzut la punctul 3.3 vor respecta regimul de autoizolare cu o durată de 14 zile.

Excepție de la aceste prevederi sunt persoanele care deţin un act confirmativ de vaccinare anti-COVID-19, prezentat în una dintre limbile română, engleză, franceza, germană, italiană sau rusă. Dovada imunizării este valabilă dacă au trecut cel puțin 14 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.

CNESP a mai permis desfășurarea evenimentelor festive în cadrul unităților de alimentație publică, cu ocuparea a cel mult 50% din numărul de locuri în spațiile închise din cadrul acestor localuri.

În interiorul unitățilorde alimentație publică de orice tip se va admite un număr limitat de persoane, astfel încât să fie asigurată o suprafaţă de minimum 4 m2 pentru fiecare persoană.

Totodată CNESP a mai decis ca pe teritoriul zonelor de agrement să se admită un număr limitat de persoane, astfel încât să fie asigurată o suprafaţă de minimum 4 m2 pentru fiecare persoană.

Dosar Media

Ai o noutate?