Gligor îi propune Guvernului PAS să introducă un impozit unic salarial de 20%, în loc de 45%

Președintele Partidului Schimbării, juristul Ștefan Gligor, îi propune Guvernului PAS să introducă un impozit unic salarial. Acesta ar trebui să fie de 20%, în loc de 45%.

Este un lucru care va permite diminuarea poverii fiscale pentru angajați și angajatori. Potrivit lui Gligor, acest lucru ar face posibil eradicarea unui dintre cele mai răspândite fenomene în Republica Moldova, și anume – salariul în plic.

”Moldovenilor li se ia cam 45 la sută din salariu sub formă de diverse impozite din salariu. Adică, la fel ca în SUA, Norvegia sau Suedia, doar că spre deosebire de aceste țări, nouă ni se oferă servicii ca în Uganda. Asta ține economia Moldovei în zona tenebră.

Georgienii, ca să scoată economia tenebră au introdus un impozit unic salarial de 20%, în total pentru angajat și angajator. Astfel, au crescut bugetul de stat în timp record de patru ori. Eu nu am văzut nici un membru al Guvernului PAS care ar vorbi despre aceste lucruri”. Este declarația lui Ștefan Gligor în cadrul emisiunii Puterea a Patra, de la N4.

Experții avertizează – salariile în plic scad performanța economică

Experții avertizează că, practica ”salariilor în plic” și ”munca la negru” scade din performanța economică. Totodată reduce eforturile autorităților de a crea un mediu atractiv pentru mediul de afaceri, investitori, partenerii de dezvoltare.

În Raportul pentru anii precedenți, Curtea de Conturi avertiza faptul că circumstanțele respective, denotă posibila achitare a salariului ,,în plic” în sumă de aproximativ 500 mil. lei.

Inspectoratul Fiscal de Stat atenționează cetățenii care primesc „salarii în plic”, dar și angajatorii acestora, cu privire la faptul că economia subterană subminează finanțarea sistemelor de securitate socială, împiedică desfășurarea unor politici economice coerente și poate conduce la distorsionarea echității sociale.

Salariul neachitat oficial este un fenomen care agravează atât economia, cât și societatea în ansamblu. Totodată are efecte nefaste atât pentru angajat, cât și pentru angajator. Practica achitării de „salarii în plic” reprezintă o încălcare a legislației care lasă o amprentă nefastă asupra viitorului.

Astfel, fiecare persoană, care primește salariu „în plic” și desfășoară „munca la negru” urmează să conștientizeze dezavantajele acestora:

nu va beneficia de reducerea normei de timp ca urmare a condițiilor de muncă;

nu va primi îndemnizație de concediere sau aceasta este diminuată în funcție de salariul declarat;

nu va avea dreptul la concediul legal de odihnă plătit și alte concedii legal reglementate pentru evenimente deosebite pentru studii sau este limitat în aceste drepturi;

nu va fi asigurat pentru riscuri previzibile și imprevizibile (invaliditatea, accidente, boală, maternitatea, bătrânețea, decesul) sau beneficiază de asigurare minimală;

nu va avea dreptul la îndemnizații pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obișnuite sau de accidente. În afara muncii, boli profesionale și accidente de muncă sau acestea sunt diminuate în funcție de salariul declarat;

nu va beneficia de prestații și asistentă pentru prevenirea îmbolnăvirilor și recuperarea capacității de muncă

nu va beneficia de îndemnizația pentru maternitate, precum și pentru creșterea copilului de până la 3 ani sau îngrijirea copilului bolnav sau aceasta este diminuată în funcție de salariul declarat;

nu se va bucura de protecția legală;

nu va exercita drepturile colective constituțional cum sunt: dreptul la asociere în sindicate, la negocierea contractului colectiv de muncă;

va fi limitat dreptul la creditare bancară etc.

În consecință, muncind în afara cadrului legal, lucrătorul suportă de unul singur toate riscurile și consecințele negative ale acestei opțiuni pe piața muncii.

Deci, prin declararea valorii integre a salariului, drepturile angajatului și angajatorului sunt protejate de Codul muncii și alte acte normative specializate.

Dosar Media

Ai o noutate?