Familiile militarilor și ale funcționarilor publici cu statut special vor primi o pensie în mărime de 50% din venitul mediu lunar

Guvernul a elaborat un proiect de Hotărâre obiectivul căruia constă în reglementarea modului de calculare a pensiei în cazul pierderii întreținătorului, în urma modificărilor la Legea asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne şi din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri.

Atfel, familiile militarilor și ale funcționarilor publici cu statut special vor primi o pensie în mărime de 50% din venitul mediu lunar în cazul pierderii întreținătorului. Pensia va fi acordată pentru fiecare membru inapt pentru muncă.

De asemenea, documentul prevede că pensia în cazul pierderii întreținătorului pentru familiile pensionarilor din rândurile militarilor şi ale funcționarilor publici cu statut special se va calcula în mărime de 50% din cuantumul pensiei plătite pensionarului decedat.

Hotărârea Guvernului va intra în vigoare la data de 01 ianuarie 2021.

Dosar Media

Ai o noutate?