Dodon, către Maia Sandu: ”Nu poți merge în rai, făcând treburi cu care trebuie să mergi în iad”

Liderul Socialiștilor, Igor Dodon, a comentat acțiunile președintelui țării, Maia Sandu, cu privire la anularea de decretului de numire a lui Vladislav Clima în funcția de președinte al Curții de Apel Chișinău.

Astfel, socialistul menționează că acțiunile președintelui sunt ilegale.

”Eu vreau să spun un lucru, pe Clima nu știu dacă l-am văzut niciodată, nu vreau să-i fac aprecieri, dar anularea unui astfel de decret, în opinia mai multor specialiști, inclusiv a celor de dreapta, este ilegal. Nu poți cosntrui un stat de drept și promite că vei face schimbări în justiție, când însăși încalci constituția și statul de drept”, declară Dodon.

Asociația Judecătorilor din Republica Moldova a venit cu o reacție, după ce, președintele țării, Maia Sandu, a anulat decretul de numire a lui Vladislav Clima în funcția de președinte al Curții de Apel Chișinău.

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova din 28 mai 2021 privind revocarea Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1747-VIII din 2 septembrie 2020 a fost încetat anticipat mandatul de președinte al Curții de Apel Chișinău.

Revocarea a fost dispusă pe motiv că ar fi devenit cunoscute „circumstanțe noi legate de modul de desfășurare a concursului” de selectare și promovare în funcția administrativă, menționează Asociația Judecătorilor din Republica Moldova.

”Totodată remarcăm faptul că din motivarea Decretului Președintelui Republicii Moldova din 28 mai 2021 rezultă că măsura revocării nu are legătură cu modul de exercitare a mandatului de președinte sub aspectul capacităților manageriale sau a admiterii unor acțiuni culpabile”, se arată în comunicatul emis de Asociația Judecătorilor din Republica Moldova.

Prin urmare, Asociația Judecătorilor din Republica Moldova ”constată caracterul ilegal și abuziv al încetării anticipate a mandatului de președinte de instanță, fapt ce rezultă cu claritate atât din cadrul normativ intern, cât și din actele internaționale de referință”.

Asociația Judecătorilor din Republica Moldova mai spune că: ”În exercitarea atribuțiilor sale, președintele instanței va proteja independența și imparțialitatea instanței respective și a fiecărui judecător în parte. Pentru a putea realiza eficient dezideratele nominalizate, președintele instanței se bucură de aceleași garanții ale stabilității și securității mandatului administrativ instituite la nivel constituțional pentru mandatul de judecător. Prin urmare, revocarea din funcția de președinte de instanță judecătorească pe perioada exercitării mandatului reprezintă o măsură extraordinară care poate fi dispusă ca urmare a aplicării cel puțin a acelorași garanții și proceduri care s-ar aplica atunci când se analizează eliberarea din funcție a unui judecător obișnuit”.

”Mai mult, revocarea unilaterală președintelui de instanță de către Președintele Republicii Moldova cu neglijarea Consiliului Superior al Magistraturii reprezintă încă o mostră de eludare a principiilor fundamentale ale statului de drept privind separarea puterilor în stat și cel al independenței justiției. Încetarea mandatului de judecător, iar pe cale de consecință și a președintelui de instanță, presupune o procedură mai complicată decât numirea sau cel puțin o procedură echivalentă. Aceasta reprezintă o premisă fundamentală a independenței titularului mandatului în raport cu autoritățile care l-au numit în funcție”.

Totodată, prin Hotărârea nr.11 din 27.04.2010, Curtea Constituțională a stabilit că ”Procedurile privind numirea, promovarea, transferarea, demisia sau eliberarea din funcția de judecător, președinte şi vicepreședinte al instanței de judecată, într-o societate democratică, bazată pe principiul separării puterilor, trebuie să garanteze, pe de o parte, independența justiției, iar pe de altă parte, să excludă abuzurile puterii judecătorești de prerogativele sale. Anume pentru aceste considerente procedurile în cauză sunt organizate şi realizate conform Constituției Republicii Moldova, într-o manieră ce angajează obligatoriu Consiliul Superior al Magistraturii, ca organ ce exercită autoadministrarea judecătorească, şi o autoritate reprezentând altă putere – Președintele Republicii Moldova sau, după caz, Parlamentul”

”Prin urmare, ne exprimăm dezacordul cu modul în care a fost revocat anticipat mandatului președintelui Curții de Apel Chișinău, catalogând această acțiune ca un act de imixtiune în independența justiției și securitatea mandatului, fapt ce rezultă atât din cadrul legal intern – inclusiv jurisprudența Curții Constituționale a Republicii Moldova, cât și a standardelor internaționale. În acest fel se creează un precedent foarte periculos, care generează riscul aplicării prin analogie a astfel de decizii și în alte situații, ceea ce poate conduce la subminarea și anihilarea independenței puterii judecătorești și subordonarea acesteia”, conchide Asociația Judecătorilor din Republica Moldova.

Menționăm că președintele țării, Maia Sandu, a anulat decretul de numire a lui Vladislav Clima în funcția de judecător al Curții de Apel Chișinău.

Dosar Media

Ai o noutate?