Foto: jobs.md

De la 1 ianuarie se înăspresc măsurile privind combaterea muncii nedeclarate

Parlamentul a aprobat în lectura a doua proiectul de lege cu privire la modificarea unor acte normative, care are scopul de a fortifica capacitățile Inspectoratului de Stat al Muncii în combaterea muncii nedeclarate.

Astfel, Inspectoratul de Stat al Muncii va fi învestit cu competența de a sesiza Serviciul Fiscal de Stat în cazul constatării în activitatea angajatorului a utilizării muncii nedeclarate sau a achitării salariului ori a altor plăți, fără reflectarea acestora în evidența contabilă. De asemenea, documentul prevede abilitarea Inspectoratului cu dreptul de constatare și examinare a contravențiilor în cazul constatării în activitatea angajatorului a cazurilor menționate mai sus.

Proiectul mai prevede că inspectorii de muncă nu vor putea fi fondatori ai serviciilor externe private de protecție și prevenire sau să desfășoare activitatea de instructor.  Suplimentar, inspectorii vor fi obligați să declare conflictul de interese în cazul în care persoanele apropiate, definite prin Legea privind declararea averii și intereselor personale, dețin calitatea de fondator în cadrul serviciilor externe de protecție și prevenire.

De asemenea, legislația a fost completată cu un temei suplimentar pentru efectuarea controalelor inopinate. Mai exact, controalele inopinate vor putea fi efectuate și în cazul deținerii informațiilor sau indiciilor, susținute prin probe, privind utilizarea muncii nedeclarate sau a achitării salariului ori a altor plăți fără reflectarea acestora în evidența contabilă la angajator.

În vederea punerii în aplicare a noilor prevederi, au fost modificate Legea privind sistemul public de asigurări sociale, Legea privind Inspectoratul de Stat al Muncii, Codul contravențional și Legea privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.

Normele legislative privind combaterea muncii nedeclarate vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2023.

Dosar Media

Ai o noutate?