Cheltuielile pentru transportarea corpurilor neînsuflețite ale cetățenilor moldoveni decedați peste hotare vor fi compensate – Regulamentul a fost modificat

Guvernul a aprobat un șir de modificări la Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului material, în special pentru compensarea cheltuielilor transportării corpurilor neînsuflețite ale cetățenilor moldoveni decedați peste hotare.

Proiectul a fost elaborat în scopul eficientizării procesului de compensare parțială a cheltuielilor de transportare de peste hotare a corpurilor neînsuflețite ale cetățenilor Republicii Moldova, precum și a procesului de acordare a ajutorului material anual unor categorii de cetățeni, reglementate prin Hotărârea Guvernului nr. 159/2018.

Astfel, proiectul dat propune:

  • reglementarea mai multor situații care au apărut în procesul de realizare a prevederilor Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului material, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 159/2018, în partea ce ține de compensarea parțială a cheltuielilor de transportare de peste hotare a corpurilor neînsuflețite ale cetățenilor Republicii Moldova, precum și a procesului de acordare a ajutorului material anual unor categorii de cetățeni;
  • concretizarea cercului de beneficiari eligibili a compensării parțiale a cheltuielilor de transportare;
  • precizarea documentelor necesare pentru acordarea compensației parțiale a cheltuielilor de transportare;
  • stabilirea perioadei de solicitare a compensației parțiale a cheltuielilor de transportare, în cazul decesului beneficiarului;
  • reglementarea procedurii de stabilire a ajutorului material anual pentru persoanele care fac parte din categoriile de beneficiari a acestuia, condamnate sau deținute.

Implementarea proiectului nu necesită mijloace financiare suplimentare. Programele cu destinație specială, inclusiv compensarea parțială a cheltuielilor de transportare de peste hotare a corpurilor neînsuflețite ale cetățenilor Republicii Moldova se finanțează din sursele de finanțare ale Fondului de susținere a populației, conform prevederilor Legii nr. 827/2000 a fondului de susținere a populației. Mijloacele financiare necesare pentru implementarea programelor cu destinație specială, inclusiv compensarea parțială a cheltuielilor de transportare de peste hotare a corpurilor neînsuflețite ale cetățenilor Republicii Moldova au fost prevăzute în Cadrul Bugetar pe Termen Mediu și respectiv sunt înaintate în procesul de elaborare a proiectului Legii bugetului de stat pentru anul 2021”, indică Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecției Sociale, instituția care a elaborat proiectul.

Dosar Media

Ai o noutate?