”Cât de mare” e indemnizația pentru creșterea copilului în Moldova – Tot ce trebuie să știi, cum o poți obține

Casa Națională de Asigurări Sociale informează că persoana asigurată care confirmă stagiul necesar de cotizare (total de trei ani sau de cel puţin nouă luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei naşterii copilului) şi se află în concediul pentru îngrijirea copilului, poate solicita indemnizația lunară pentru creșterea copilului, la alegere, conform opţiunilor enumerate mai jos.

1. De la data acordării concediului pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de trei ani, în cuantum de 30 % din baza de calcul stabilită pentru fiecare copil, dar nu mai puţin decât cuantumul indemnizaţiei minime lunare pentru creşterea copilului a persoanei asigurate (740 de lei).

2. De la data acordării concediului pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de doi ani şi două luni. În acest caz, până la împlinirea vârstei de un an a copilului, indemnizaţia lunară se va stabili în cuantum de 60 % din baza de calcul stabilită pentru fiecare copil.

Totuși, nu mai puţin decât cuantumul dublu al indemnizaţiei minime lunare pentru creşterea copilului a persoanei asigurate (1 480 de lei).

Din ziua următoare celei de împlinire a vârstei de un an şi până la împlinirea vârstei de două ani şi două luni a copilului, indemnizaţia lunară se va stabili în cuantum de 30 % din baza de calcul stabilită pentru fiecare copil, dar nu mai puţin decât cuantumul indemnizaţiei minime lunare pentru creşterea copilului a persoanei asigurate (740 de lei).

Baza de calcul al indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului o constituie venitul mediu lunar asigurat realizat în ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii naşterii copilului, venit din care, la data stabilirii indemnizaţiei, au fost calculate şi plătite contribuţii de asigurări sociale. Lunile calendaristice ale concediului prenatal se substituie cu acelaşi număr de luni calendaristice imediat premergătoare perioadei incluse în calcul.

Venitul mediu lunar asigurat se determină prin împărţirea la 12 a venitului asigurat realizat la toate unităţile în perioada de 12 luni calendaristice premergătoare lunii naşterii copilului luate în calcul.

Venitul asigurat pentru lunile incluse în calcul la determinarea bazei de calcul a indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului nu poate depăşi suma a cinci salarii medii lunare prognozate pe economie pentru anul respectiv înmulţită la 12 sau la numărul de luni în care persoana a realizat venit asigurat.

În cazul în care în calcul se include anul calendaristic incomplet, venitul asigurat se plafonează reieşind din numărul de luni în care a fost realizat venitul asigurat pentru anul respectiv. Salariul mediu lunar prognozat pe economie pentru anul 2021 constituie 8 716 lei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 923/2020.

Indemnizația pentru creșterea copilului în Moldova

În cazul lipsei integrale a venitului asigurat la toate unităţile în unele şi aceleaşi luni calendaristice sau în toate lunile din perioada celor 12 luni calendaristice incluse în calcul, aceste luni se substituie cu acelaşi număr de luni calendaristice consecutive imediat premergătoare perioadei incluse în calcul în care s-a realizat venit asigurat. Perioada de substituire este de cel mult 36 de luni calendaristice consecutive.

În cazul în care asiguratul, pe parcursul celor 12 luni calendaristice premergătoare lunii survenirii riscului asigurat, nu a realizat venit asigurat din motiv de concediu de maternitate şi/sau concediu pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de trei ani, cuantumul indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului se stabileşte din baza de calcul în al cărei temei s-a calculat această indemnizaţie pentru copilul precedent, inclusiv în cazul în care a beneficiat de anumite plăţi unice pe parcursul acestui concediu.

În cazul lipsei bazei de calcul pentru stabilirea indemnizaţiei pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de trei ani, cuantumul indemnizaţiei reprezintă cuantumul indemnizaţiei minime lunare pentru creşterea copilului în cazul persoanei asigurate (740 de lei).

CNAS mai precizează că venitul asigurat, stagiul de cotizare, informaţia cu privire la acordarea concediului de îngrijire a copilului pentru stabilirea indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului până la vârsta de trei ani se confirmă în baza informaţiei din Registrul de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale.

Dosar Media

Ai o noutate?