Foto: Facebook/Ion Ceban

INTERVIU//Atenție șoferi! Ce faci dacă te-ai pomenit cu mașina ridicată pentru parcare neregulamentară

Parcarea neregulamentară constituie o problemă constantă în Capitală, chiar dacă autoritățile au implementat recent un mecanism juridic de stopare a fenomenului. Astfel, mașinile staționate neregulamentar sunt ridicate, transportate și depozitate la o parcare specială în conformitate cu prevederile art.439 Cod contravențional și Hotărârea Guvernului nr.557/2018.

Nemulțumirea cetățenilor nu s-a lăsat mult așteptată. Conducătorii auto continuă să parcheze în locurile interzise și cer amenajarea parcărilor. Iar cei care se pomenesc cu mașina evacuată, nici nu bănuiesc care este procedura de recuperare a mijlocului de transport și a costurilor pe care trebuie să le suporte.

În acest context, avocatul Cristina Oglinda a relatat pentru Dosar Media de ce drepturi se bucură proprietarii care s-au pomenit cu mașinile ridicate și transportate la parcarea specială și cât vor trebui să achite pentru a recupera automobilul.

Care este mecanismul juridic de contracarare a parcatului neregulamentar?

Poliția din mun. Chișinău acționează în corespundere cu prevederile art.439 Cod contravențional și Hotărârea Guvernului nr.557/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ridicare, transportare, depozitare şi restituire a mijloacelor de transport.

Așadar, în cazul în care mijlocul de transport a fost lăsat într-un loc interzis pentru parcare și a fost constatată contravenția, se întocmește procesul-verbal cu privire la ridicarea mijlocului de transport în 4 exemplare: un exemplar rămâne la agentul constatator, al doilea exemplar se înmânează reprezentantului agentului economic, deci SRL ”Magda-Tur” (companie care a obținut dreptul să evacueze automobilele parcate neregulamentar pe străzile din Chișinău), al treilea exemplar se prezintă persoanei care a luat în primire mijlocul de transport la parcarea specială, funcție care de asemenea se îndeplinește de SRL ”Magda- Tur”, iar cel de-al patrulea exemplar se oferă conducătorului, proprietarului sau posesorului mijlocului de transport sau, după caz, reprezentantului lor ori se expediază recomandat la domiciliul unuia dintre aceștia.

Agentul constatator are obligația de a informa conducătorul, proprietarul sau posesorul mijlocului de transport sau reprezentantul legal al acestora, prin toate mijloacele posibile (telefon, poștă, mijloace electronice etc.), despre ridicarea, transportarea, locul de depozitare și restituirea mijlocului de transport ridicat. De aceea recomandăm conducătorilor auto, neapărat să lase în autovehicul la un loc vizibil, de exemplu, pe parbriz, datele de contact. Totuși dacă conducătorul, proprietarul sau posesorul mijlocului de transport sau reprezentantul legal al acestora apropiindu-se la locul unde a staționat nu identifică mijlocul de transport poate obține informații despre locul de depozitare și modul de restituire a acestuia de la agentul constatator competent teritorial de la locul ridicării vehiculului.

Cine este în drept să ridice, să transporte și să depoziteze mijlocul de transport la parcarea specială?

Agentul economic care este în drept să ridice, să transporte și să depoziteze mijlocul de transport la parcarea specială este SRL ”Magda-Tur” (mun. Chișinău, com. Trușeni, extravilan, str. Calea Trușenilor nr.46, tel. 078 307 555).

Ce trebuie să facă conducătorii auto care s-au pomenit cu mașinile ridicate și transportate la parcarea specială?

Prima acțiune care urmează a fi făcută de către conducătorul auto, care nu-și poate identifica autovehiculul parcat, este să acceseze pagina web a parcării speciale:  http://parcarespeciala.md/, unde poate introduce numărul de înmatriculare și verifica dacă mașina a fost ridicată și transportată la parcarea specială.

De asemenea, pe această pagină web poate fi consultat Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea parcării speciale a SRL ”Magda-Tur”, dar și tarifele pentru serviciile de ridicare, transportare și depozitare a mijlocului de transport.

Care sunt tarifele percepute pentru ridicare, transportare, depozitare a mijlocului de transport?

În primul rând vreau să menționez că accesul la mijlocul de transport depozitat la parcarea specială se efectuează în prezența persoanei responsabile de păstrarea acestuia, respectiv angajatul serviciului de dispecerat și pază.

Prețurile pentru ridicarea, transportarea, depozitarea şi restituirea mijloacelor de transport în cadrul procesului contravențional, variază în funcție de masa vehiculului, dar și de durata aflării acestuia la parcarea specială.

Tarife parcare

După efectuarea unui simplu calcul, putem constata că pentru a recupera o mașină care a fost ridicată și care a staționat o zi în parcarea „Magda-Tur” trebuie să achităm taxa de aproximativ 1 070  de lei, plus amenda contravențională care variază de la 900 lei până la 1500 lei cu aplicarea a 4 puncte de penalizare, în conformitate cu art. 238 alin.(2) din Codul Contravențional al Republicii Moldova.

Perioada de depozitare a mijlocului de transport ridicat se estimează în ore și jumătăți de oră de la plasarea acestuia la parcarea specială pentru primele 6 zile, ulterior perioada de depozitare se calculează în zile. În dependență de cele menționate, se calculează plata, astfel pentru depozitarea mijlocului de transport ridicat se încasează pentru fiecare oră și jumătate de oră împlinită de aflare a acestuia în parcarea specială valabil pentru primele 6 zile de depozitare, ulterior plata pentru depozitarea mijlocului de transport se calculează în zile.

Cum se efectuează restituirea mijlocului de transport?

Restituirea mijlocului de transport de la parcarea specială se efectuează în baza cererii scrise a proprietarului, posesorului sau a reprezentantului acestora.

La cererea privind restituirea mijlocului de transport, proprietarul, posesorul sau reprezentantul acestora va anexa următoarele înscrisuri confirmative:

1) copia actului de proprietate/identificare sau a altui înscris din care rezultă dreptul de posesiune și/sau folosință asupra mijlocului de transport;

2) certificatul de restituire a mijlocului de transport eliberat de către agentul constatator în conformitate cu Regulamentul privind modul de ridicare, transportare, depozitare și restituire a mijloacelor de transport în cadrul procesului contravențional, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.557/2018.

3) actele confirmative ce atestă faptul achitării de către proprietar, posesor sau reprezentantul acestora a tuturor cheltuielilor de ridicare, transportare și depozitare a mijlocului de transport la parcarea specială.

Un moment important de specificat este faptul că, deși este notat în Regulament, că parcarea specială activează în regim non-stop, în primele zile de activitatea restituirea mijloacelor de transport depozitate la parcarea specială se realiza doar în intervalul orelor 08.00 – 17.00, în zilele de luni – vineri (cu excepția zilelor de sărbătoare nelucrătoare). Ulterior a fost modificat programul, astfel că conducătorul poate să ridice automobilul, la orice oră și în orice zi.

La solicitarea restituirii mijlocului de transport recomandăm conducătorului auto să examineze minuțios vehiculul, în scopul depistării eventualelor deteriorări în procesul ridicării, transportării sau depozitării acestuia la parcarea specială, examinarea minuțioasă a integrității sigiliului aplicat de agentul constatator, pentru ca eventual să nu dispară anumite bunuri din interiorul vehiculului.

Ori, pentru deteriorările cauzate mijlocului de transport în timpul aflării acestuia pe teritoriul parcării speciale agentul economic SRL ”Magda Tur” poartă răspundere materială, în modul stabilit de lege, corespunzător gradului de vinovăție. Este util să specificăm că agentul economic nu poartă răspundere pentru prejudiciile aduse mijloacelor de transport în circumstanțe de forță majoră.

Care sunt acțiunile pe care urmează să le întreprindă proprietarul/posesorul mijlocului de transport, dacă observă deteriorarea sigiliului mijlocului de transport sau însăși deteriorarea mijlocului de transport?

Imediat vă recomand să informați subdiviziunea Poliției din care face parte agentul constatator și bineînțeles administrația parcării speciale. Deteriorările constatate urmează a fi consemnate într-un proces-verbal de examinare tehnică a mijlocului de transport, semnat de către proprietarul, posesorul sau reprezentantul acestora și reprezentantul subdiviziunii Poliției, care servește drept temei pentru înaintarea ulterioară a reclamațiilor.

Atenție! Odată ce mijlocul de transport a părăsit teritoriul parcării speciale, probarea deteriorărilor ca și consecință a procesului de ridicare, transportare, depozitarea la parcarea specială va fi foarte dificilă. Respectiv recomandăm, o investigare minuțioasă a mijlocului de transport la fața locului, până la părăsirea parcării speciale.

Dosar Media

Ai o noutate?