Arbitrajul în Republica Moldova la 30 de ani

În luna noiembrie 2023, Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă CCI a RM  marchează 30 de ani de activitate. Cu prilejul aniversării a 30 de ani de activitate, Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie  a Republicii Moldova (în continuare CACI) în parteneriat cu Facultatea de drept a Universității de Stat din Moldova organizează conferința practico-științifică „Arbitrajul în Republica Moldova la 30 de ani”, care se va  desfășura la data de 16 și 17 noiembrie 2023, ora 10:00, în incinta Facultății de drept a Universității de Stat din Moldova.

Scopul conferinței este de a pune în valoare și a promova arbitrajul ca formă alternativă de soluționare a litigiilor economice și comerciale. Popularizarea  arbitrajului ca mod alternativ de soluționare a litigiilor comerciale, este condiționată de dorința cercurilor de afaceri de a rezolva eficient și rapid conflictele apărute.

Printre invitați vor fi managerii agenților economici, reprezentanții lor, serviciile  juridice, avocați, judecători, dar și alte persoane interesate de acest  mod de soluționare a litigiilor. În fața participanților vor vorbi arbitrii cu o bogată experiență, profesori, teoreticieni, etc.

De rând cu multe alte aspecte, participanții vor fi informați despre  categoriile de litigii soluționate prin intermediul arbitrajului: litigiile izvorâte din contracte și alte raporturi juridice civile interne și internaționale; litigii corporative; litigii sportive; litigii investiționale, etc.

Vor fi scoase în evidență particularitățile și tendințele arbitrajului comercial internațional,  administrat de către instituțiile permanente de arbitraj, cum este  Curtea de Arbitraj  de pe lângă CCI a RM  sau de către un arbitraj ad-hoc.  De asemenea, se vor discuta avantajele arbitrajului, dar și despre unele obstacole în procesul examinării  litigiilor și modalitățile de depășire a lor.

Conform președintelui CCI a RM, Sergiu HAREA, la conferință se va discuta despre aplicarea arbitrajului ca formă alternativă de soluționare a litigiilor comerciale interne și internaționale, corporative și sportive de către Curtea de Arbitraj în 30 de ani de la înființare. Agenţii economici în general au un acces limitat la modalităţile de soluţionare alternativă a disputelor, care să le permită evitarea consumării timpului şi costurilor în cadrul unor procese de judecată. Această situație   afectează   considerabil   activitatea   micilor   antreprenori,   care   nu-şi   pot  permite  cheltuieli considerabile în cazul desfăşurării unui proces de judecată. 

Anual CACI examinează circa 130 de litigii, cu toate acestea, această procedură alternativă de soluționare a litigiilor, rămâne nevalorificată, iar în cadrul conferinței pe care o organizăm cu USM vom discuta despre importanța promovării arbitrajului în rândul mediului de afaceri. Insituția camerală de 30 de ani susține arbitrabilitatea prin intermediul arbitrajului comercial internațional și a centrului de mediere. Principala atribuţie a Centrului de mediere este organizarea şi administrarea soluţionării prin mediere, în condiţiile prevăzute de Legea nr.137 din 03.07.15 cu privire la mediere, a litigiilor apărute, dacă părţile au încheiat în acest sens o convenţie de mediere sau procedura a fost iniţiată de către oricare dintre părţi, din proprie iniţiativă, precum şi la recomandarea autorităţilor publice, instanţelor judecătoreşti. De asemenea, consiliul CCI a RM a aprobat lista arbitrilor, din care fac parte specialiști din țară, cât și de peste hotare. Susținem punerea în circuit a arbitrajului prin organizarea manifestărilor de ordin național și internațional, cum ar fi: mese rotunde, seminare, instruiri etc.” a mai menționat președintele CCI a RM, Sergiu HAREA.

În data de 16 noiembrie 2023 la conferință sunt invitați  agenții economici (manageri, serviciile juridice, alte persoane interesate), iar pe 17 noiembrie, arbitrii și profesioniști în domeniu, care vor aborda subiecte actuale în domeniul procedurii de arbitraj, problemele cu care se confruntă tribunalul arbitral în procesul  de examinare a litigiilor. Un subiect aparte  care urmează a fi pus în discuție este interacțiunea arbitrajului cu instanțele de judecată prin prisma contestării și desființării  hotărârii arbitrale, a recunoașterii și executării lor. Pentru dezbaterea acestor probleme vor fi invitați  și  judecători, dar și avocați. 

Procedura arbitrară nu este suficient de solicitată și cunoscută de mediul de afaceri. Din cele circa 30 de instituții permanente de arbitraj existente în RM, doar CACI este unul funcțional și examinează anual circa 100-120 de litigii naționale și internaționale (de tip comercial, prestare de servicii, corporative, etc. având ca părți în litigii oameni de afaceri din peste 30 de state). Potențialul instituției arbitrajului este cu mult mai mare, ori lista arbitrilor aprobată de CCI include peste 60 arbitri interni și internaționali” a menționat Dumitru POSTOVAN, dr. în drept, Preşedinte al Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lîngă Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova, Conferenţiar universitar, USPEE „Constantin Stere”, Arbitru internațional. „Curtea de Arbitraj face parte începând cu anul 2003 din Grupul de Arbitraj al statelor Europei Centrale și de Est de pe lângă Camera Internațională de Comerț din Paris. Curtea de Arbitraj are încheiate Acorduri bilaterale de colaborare cu instituții similare din mai multe state.” a mai precizat dl Postovan.

Nota: „Promovarea arbitrajului și medierii a fost recunoscută drept prioritate la nivel național. Astfel, Strategia națională de dezvoltare „Moldova Europeană 2030” prevede la Obiectivul 8 „Edificarea unui sistem de justiție echitabil, incoruptibil și independent”.  Conform strategiei, pentru a oferi alternative la accesul la justiție prin intermediul căilor judiciare ordinare, vor fi promovate intens și procedurile de soluționare alternativă a litigiilor, cum ar fi medierea çi arbitrajul. Astfel, va fi redusă presiunea asupra instanțelor de judecată, iar reformarea sectorului se va concentra pe consolidarea independenței, responsabilității, imparțialității, eficienței și transparenței sistemului judecătoresc, precum și pe asigurarea accesului egal al oamenilor la actul de justiție”. În acest scop drept una din prioritățile se specifică: „promovarea educației juridice a populației și popularizarea practicilor de soluționare extrajudiciară a litigiilor.” 

Dosar Media

Ai o noutate?