Anunț important pentru elevi! Notele de la tezele semestriale din sesiunea de iarnă 2020 vor fi considerate ca note curente

Notele de la tezele semestriale din sesiunea de iarnă 2020 vor fi considerate ca note curente, anunţă Ministerul Educaţiei.

Orarul tezelor semestriale va fi elaborat de către administraţia liceelor şi va fi aprobat de reprezentanţii organelor locale de specialitate în domeniul învăţământului (OLSDÎ).

La elaborarea instrumentelor de evaluare aplicate în cadrul tezelor semestriale din sesiunea de iarnă 2020, nu se vor include la categoria subiectele curriculare de evaluat acele conţinuturi curriculare tematice propuse pentru aprofundare/consolidare/recuperare în anul curent de studii.

Nota de la teza semestrială din sesiunea de iarnă 2020 va fi considerată ca nota curentă, fiind inclusă în calculul mediei semestriale.

Managerii instituţiilor urmează să respecte şi toate normele de protecţie şi igienă în organizarea procesului de susţinere a tezelor semestriale în învăţământul liceal.

„Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării apreciază efortul direcţiilor de învăţământ privind monitorizarea şi raportarea zilnică a tabloului din sistemul educaţional privind cazurile de îmbolnăvire în rândurile elevilor şi angajaţilor din instituţiile de învăţământ general, numărul de clase şi instituţii în carantină,”- a menţionat ministrul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Lilia Pogolşa.

Dosar Media

Ai o noutate?